Soluţii de finanţare a bugetelor de sănătate

0

Grupul de lucru pentru sănătate al Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham România) a stabilit un set de priorităţi pentru sistemul de sănătate din România.

Perspectiva mediului de afaceri vizează implementarea unor măsuri urgente care să faciliteze depăşirea actualei perioade dificile. Business-urile din sectorul pharma, al serviciilor medicale şi asigurări de sănătate, IT, echipamente şi infrastructură propun creşterea resurselor financiare alocate sănătăţii, prin focalizarea celor ale sistemului de contribuţii sociale pentru sănătate ce vizează asigurarea serviciilor din pachetul social la un nivel calitativ corespunzător şi în mod echitabil tuturor asiguraţilor.

O altă măsura presupune alocarea de resurse financiare suplimentare de la bugetul centralizat pentru serviciile medicale necesare populaţiei neasigurate şi pentru obiectivele strategice de sănătate publică. Atragerea de resurse financiare suplimentare din zona privată, în primul rând prin deductibilitatea fiscală a asigurărilor medicale private şi a altor sisteme preplătite de tip abonament, dar şi prin diminuarea plăţilor informale prin atragerea acestora în circuitul fiscalizat (co-plata, tichete etc.) pot contribui semnificativ la creşterea bugetului pentru sănătate.

Transparenţa p_60_finantare

Transparenţa şi predictibilitatea sistemului de preţuri şi finanţare pot fi asigurate prin revenirea la un mecanism onest de înregistrare a preţurilor la medicamente bazat pe realitatea comercială europeană, precum şi prin actualizarea lor trimestrială în funcţie de cursul valutar. Eliminarea referinţei circulare, diferenţierea politicii de preţ de politica de rambursare (preţ liber la produsele neutilizate în sistemul public), folosirea bugetelor multianuale, respectarea termenelor de plată şi aplicarea sistemului „cod fiscal” (cunoaşterea cu cel puţin şase luni în avans a modificărilor avute în vedere pentru anul următor) sunt direcţii strategice propuse de Grupul de lucru pentru Sănătate al AmCham.

Setul de măsuri vizează şi creşterea calităţii şi a accesibilităţii serviciilor medicale prin facilitarea accesului la tehnologii moderne, îmbunătăţirea sistemelor de prevenţie şi continuarea investiţiilor în Programele Naţionale de Sănătate cu impact major (diabet, HIV/SIDA, oncologie etc.). AmCham consideră esenţială acordarea unei atenţii mai mari medicinei preventive şi celei primare, prin creşterea rolului medicilor de familie şi a fondurilor acordate acestora şi prin programe de prevenţie, educaţie, diagnosticare şi tratare precoce, vizând afecţiunile cu incidenţa mare în rândul populaţiei.
Pentru a putea asigura accesul egal la serviciile medicale pentru intreaga populaţie este necesară o clarificare a raporturilor dintre plătitori şi beneficiari şi, de asemenea, de o finalizare a pachetului social de servicii medicale, la care toţi asiguraţii să aibă acces egal şi garantat.

Managementul resurselor umane

Factori precum salarizarea şi condiţiile de muncă au determinat pe mulţi profesionişti din sectorul medical să caute oportunităţi de angajare în afara ţării, în timp ce profesia medicală a devenit mai puţin atractivă pentru tineri.
Creşterea calităţii educaţiei şi a accesului la educaţie continuă a medicilor şi a farmaciştilor reprezintă un alt punct cheie în dezvoltarea sistemului de sănătate. Este necesară reducerea riscului de migraţie a personalului calificat prin recunoaşterea importanţei sociale a acestora. Mai mult decât atât, organizaţiile profesionale trebuie să aibă un rol important în deciziile de reformare a sistemului pentru a genera o creştere a atractivităţii muncii în sistemul de îngrijire a sănătăţii din România.

Profesionalizarea Administrării Spitalelor

În ceea ce priveşte managementul sănătăţii publice, grupul recomandă introducerea unor programe noi precum externalizarea managementului, extinderea transparenţei, introducerea unor mecanisme de audit adecvate, precum şi introducerea „governance” asigurată de un Consiliu de Supraveghere.

Introducerea standardelor 
 de calitate

După mai mulţi ani de subfinanţare şi lipsă de direcţie, sistemul public de sănătate din România este depăşit de toate sistemele din statele europene( poziţia 32 din 33 în 2009 – cădere cu cinci poziții faţă de 2008). Pentru a depăşi asemenea diferenţe, trebuie acordată o mai mare atenţie introducerii standardelor şi protocoalelor pentru spitale şi alte instituţii sanitare similare.

Dezvoltarea infrastructurii sistemului medical este necesară şi, în această direcţie sunt propuse încurajarea prevenţiei şi a tratamentului ambulator, îmbunătăţirea asistenţei de urgenţă, specializarea şi eficientizarea spitalelor existente, stabilirea unui calendar de aplicare a standardelor europene şi a investiţiilor strategice în infrastructură, continuarea celor trei proiecte majore în infrastructura TIC – e-prescription, cardul european pentru sănătate, fişa electronică a pacientului –, pentru un control eficient şi real al costurilor.

About Author

Medica Academica

Comments are closed.