Spitalele vor returna peste 7 milioane de lei pentru că au făcut raportări eronate la CAS

0

Ca urmare a controalelor dispuse de Ministrul Sănătății și președintele CNAS, efectuate în cursul lunii mai, mai multe spitale vor suporta sancțiuni constând în reţinerea unor sume calculate prin aplicarea unui procent de 1%, respectiv 3% din valoarea de contract aferentă lunilor în care s-au înregistrat nereguli, precum şi în recuperarea contravalorii Foilor de Observații Clinice Generale (FOCG) și a Foilor de Spitalizare de Zi (FSZ) raportate eronat, aceasta reprezentând peste șapte milioane de lei.

 

În urma acţiunii de control, din cele 77 de spitale verificate, fiecare deținând o secție de chirurgie, în 37 au fost constatate neconcordanţe între datele din FOCG/FSZ  şi criteriile de internare pentru cazurile de spitalizare continuă sau de zi, de exemplu – urgenţele medicale  nu s-au regăsit consemnate în evidenţele UPU/CPU sau aveau bilete de trimitere pentru servicii medicale clinice/bilet de internare; codurile de boală raportate spre decontare nu se încadrează în lista urgenţelor medico-chirurgicale, cele mai multe dintre acestea fiind servicii medicale efectuate la cererea pacientului.

 Neregulile constatate cu ocazia acestor controale  ne demonstrează că nu toţi furnizorii de servicii medicale înteleg că banii din sistemul de asigurări de sănătate trebuie să fie folosiţi în mod responsabil şi eficient, în beneficiul pacienţilor. Vom continua astfel de acţiuni împreună cu Ministerul Sănătăţii pentru a urmări modul în care sunt trataţi pacienţii şi pentru a preveni risipa banilor din sistem”, a declarat Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS.

 

Neconcordanțe între diagnosticul de internare și intervențiile chirurgicale efectuate  

În 60 de spitale  au fost constatate deficienţe referitoare la modul de întocmire şi completare a FOCG/FSZ – existau neconcordanţe între datele înregistrate în FOCG şi datele clinice la nivel de pacient care au fost operate în format electronic şi raportate spre validare la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti; apăreau neconcordanţe între diagnosticul de internare, intervenţiile chirurgicale efectuate şi foaia de observaţie clinică – terapie intensivă şi proceduri codificate eronat; data externării fusese modificată, existau neconcordanţe între diagnosticul de internare, intervenţiile chirurgicale efectuate şi foaia de observaţie clinică – terapie intensivă; FSZ fuseseră întocmite numai pentru efectuarea de investigaţii medicale paraclinice; nu s-au eliberat prescripţii medicale electronice pacienţilor la externare.

 

Plătește și pacientul, decontează și CAS

Au fost identificate situaţii în care au fost efectuate servicii medicale la cererea asiguratului, contra cost, care au fost totodată raportate, validate şi decontate de CAS în aceeaşi lună. Tot în cadrul acestor spitale au fost întocmite pentru acelaşi pacient, în aceeaşi zi, atât FOCG cât şi FSZ, acestea fiind, de asemenea,  raportate, validate şi decontate de CAS în aceeaşi lună. În unele spitale s-a constatat că nu erau asigurate toate medicamentele şi materialele sanitare pentru pacientii internaţi în regim de spitalizare continuă.

De asemenea, controlul a descoperit că  33 de spitale nu au întocmiseră decontul de cheltuieli care se eliberează pacientului pentru serviciile medicale prestate sau, în unele situații, decontul de cheltuieli din FOCG nu includea şi valoarea investigaţiilor paraclinice (analize de laborator, examene radiologice şi investigaţii de înaltă performanţă), suma aferentă acestora fiind zero, deşi investigaţii paraclinice fuseseră efectuate în laboratoarele proprii ale spitalului. 

 

Medicul prescrie un medicament, farmacia spitalului eliberează altul

În 22 de unităţi sanitare controlate,  echipele de control au constatat faptul că nu fuseseră raportate către CAS listele de prioritate a cazurilor programabile. Pentru încadrarea în sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate, spitalele trebuie să întocmească liste de prioritate pentru cazurile programabile, cu excepţia cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală, a cazurilor care necesită internare în secţiile de obstetrică şi neonatologie şi a bolilor cu potenţial endemo-epidemic. Odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru, spitalele au obligaţia să depună la casa de asigurări de sănătate numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv.

Echipele de control au constatat și neconcordanţe între prescripţiile medicale din FOCG şi eliberarea medicamentelor din farmacia spitalului, conform condicilor de medicamente.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.