Standarde de publicare a articolelor

0

Standarde de publicare in revistele editate de TARUS Media S.R.L.

 Descarcare formulare:

Standarde de publicare reviste TARUS Media

 

Formularul ICMJE pentru declararea conflictelor de interese

 

Formular consimtamant informat pacienti

 

Standarde publicitate

 

 

Autorii articolelor trimise spre publicare in revistele editate de TARUS Media poarta intreaga responsabilitate pentru toate afirmatiile facute in manuscrisele lor.

Toate manuscrisele evaluate in vederea publicarii in oricare din revistele specializate editate de TARUS Media – The BMJ–Editia in limba romana, Medica Academica si Maedica-a Journal of Clinical Medicine – respecta indicatiile de publicare ale The BMJ (http://authors.bmj.com) si, implicit, Recomandarile cu privire la orientarea, prezentarea, redactarea si publicarea lucrarilor stiintifice in revistele medicale, elaborate de International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE – Comitetul international al editorilor de reviste medicale) actualizate in decembrie 2016 si disponibile pe www.icmje.org.

 

Conflictele de interese

Conform regulamentului instituit de ICMJE cu privire la declararea conflictelor de interese (uniform declaration of competing interests), autorii trebuie sa faca publice patru tipuri de informatii:

  • Asocierile lor cu entitati comerciale ce le-au oferit suport pentru activitatea prezentata in manuscrisul trimis spre publicare
  • Asocierile lor cu entitati comerciale despre care s-ar putea considera ca au un interes fata de sfera generala in care se inscrie manuscrisul (in perioada de 36 de luni anterioare datei de trimitere a manuscrisului)
  • Orice asocieri financiare asemnanatoare ce implica sotia sau copiii in varsta de sub 18 ani
  • Asocierile non-financiare ce pot fi relevante pentru manuscrisul trimis.

Pentru a lua cea mai buna decizie privitoare la un manuscris primit spre publicare, editorul trebuie sa stie daca autorii au conflicte de interese. Intrucat sunt aproape inevitabile, aceste conflicte nu reprezinta un criteriu de respingere a articolelor, ci se impune declararea lor explicita in orice lucrare publicata.

Exista un conflict de interese atunci cand rationamentul profesional in legatura cu un interes principal (de exemplu, binele pacientilor sau validitatea cercetarii) poate fi influentat de un interes secundar (de pilda, castigul financiar ori relatiile personale). Un astfel de conflict trebuie sa fie asumat de autori si facut public.

Exemple de conflicte de interese: apartenenta la un comitet, consultanta, angajarea ca salariat, declaratii de competenta, contracte de cercetare, conferinte/alte evenimente educationale, purtatori de cuvant, patente (planificate, in curs de emitere sau emise), primirea de echipamente sau bunuri, redevente, alte cheltuieli neincluse in cele mentionate in formular, alte relatii personale ori profesionale ce pot sa genereze – sau sa para ca au – o influenta.

Toti autorii sunt rugati sa completeze formularul ICMJE. Este recomandabil ca fiecare sa pastreze cate un exemplar si sa trimita unul autorului responsabil cu corespondenta, care are obligatia de a insera o declaratie succinta la sfarsitul manuscrisului (inainte de bibliografie), sub titlul “Conflicte de Interese”, ce va fi inclusa in articolul publicat.

 

Declararea surselor de finantare

Toate sursele de finantare vor fi declarate sub titlul “Sursele de finantare”, la sfarsitul manuscrisului (inainte de bibliografie). Autorii trebuie sa precizeze ce rol a(u) avut sponsorul (sponsorii) studiului – daca e cazul – in: protocolul de lucru; colectarea, analiza si interpretarea datelor; redactarea textului lucrarii; decizia trimiterii manuscrisului spre publicare. Se va preciza clar daca nu a existat o astfel de implicare din partea unui sponsor.

 

Protectia subiectilor umani si a animalelor in cercetare

Atunci cand prezinta experimente efectuate pe subiecti umani, autorii trebuie sa specifice daca procedurile au respectat standardele etice ale comitetelor raspunzatoare de experimentarea pe subiecti umani si cele ale variantei actualizate a Declaratiei de la Helsinki din 1975. Daca exista dubii in ceea ce priveste respectarea prevederilor declaratiei de la Helsinki, autorii trebuie sa-si justifice modul de lucru si sa demonstreze ca au avut aprobarea forului de evaluare institutionala/nationala pentru aspectele neclare ale studiului. La prezentarea experimentelor pe animale, autorilor li se solicita sa mentioneze daca a fost urmat ghidul national si institutional cu privire la folosirea si ingrijirea animalelor de laborator.

 

Publicarea in mai multe reviste

Nu vor fi evaluate manuscrisele trimise simultan spre publicare si catre alte reviste de profil. Editorii pot decide, insa, sa publice un articol simultan atunci cand considera ca o asemenea initiativa ar fi in beneficiul sanatatii publicului.

 

Publicarea redundanta

Publicarea redundanta se refera la articolele ce seamana intr-o masura considerabila cu altele, aparute anterior in versiune tiparita sau electronica. La trimiterea unui manuscris spre publicare, autorul este obligat sa informeze editorul daca l-a trimis si altor publicatii, precizand si daca acesta contine aspecte abordate si in articole publicate anterior. Incercarea publicarii redundante fara o astfel de notificare se soldeaza cu respingerea prompta a manuscrisului trimis. Daca editorul nu a fost avertizat asupra neregulilor, iar articolul a si aparut, va fi publicata, cu sau fara aprobarea autorului, o mentiune cu privire la caracterul redundant.

 

Publicarea a doua oara

In cazul anumitor tipuri de articole de larga audienta (ex., ghidurile elaborate de agentiile guvernamentale si de organizatiile profesionale), editorii decid in mod deliberat sa publice materiale aparute si în alte reviste, cu acordul autorilor si al editorilor respectivi. Publicarea a doua oara, in aceeasi limba sau in alta, poate fi benefica daca indeplineste toate conditiile urmatoare: autorii au primit acceptul editorilor ambelor reviste; editorul care publica a doua oara articolul trebuie sa aiba o copie a manuscrisului initial; este respectata prioritatea revistei care a publicat prima articolul, prin republicare la un interval de cel pu]in o saptamana; articolul ce urmeaza a fi publicat a doua oara se adreseaza unui grup diferit de cititori (poate fi suficienta o versiune prescurtata); versiunea publicata a doua oara reflecta veridic informatiile si interpretarile celei initiale; o nota de subsol pe pagina principala informeaza ca articolul a fost publicat integral sau partial si reproduce oficial versiunea initiala – de exemplu: „Acest articol se bazeaza pe un studiu publicat pentru prima data in (titlul revistei, cu indicatii bibliografice complete).”

 

STANDARDE PRIVIND PUBLICITATEA DESTINATĂ PROFESIONIŞTILOR DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

Întreaga activitate de publicitate şi promovare a medicamentelor trebuie să se facă în mod responsabil, etic şi la cel mai înalt standard, pentru a asigura utilizarea în siguranţă a medicamentelor, indiferent de modul lor de eliberare.

Publicitatea medicamentelor de uz uman este acceptată cu condiţia să fie în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Se consideră publicitate pentru medicamente (reclamă) orice formă de activitate organizată care are drept scop informarea prin metode directe sau indirecte, precum şi orice formă de promovare destinată să încurajeze prescrierea, distribuirea, vânzarea, administrarea, recomandarea sau utilizarea unuia sau mai multor medicamente de uz uman.

Toate informaţiile conţinute în materialul publicitar pentru un medicament trebuie să corespundă cu informaţiile enumerate în RCP. Niciun material publicitar nu trebuie să promoveze utilizarea unui medicament în afara indicaţiilor terapeutice enumerate în RCP-ul aprobat pentru acel medicament.

Nicio formă de publicitate nu trebuie să sugereze că un medicament sau un ingredient activ are vreun merit, calitate sau proprietate specială, dacă acest lucru nu poate fi documentat ştiinţific.

Orice formă de publicitate pentru un medicament destinată persoanelor calificate să prescrie sau să elibereze astfel de produse trebuie să includă:

  • informaţii esenţiale compatibile cu RCP aprobat;
  • clasificarea medicamentului din punctul de vedere al modului de eliberare;
  • precizări referitoare la data la care a fost întocmită sau revizuită ultima oară documentaţia folosită pentru realizarea materialului publicitar sau a oricărei alte forme de publicitate.

Designul şi modul de prezentare trebuie să permită ca orice formă de publicitate să fie clară şi uşor de înţeles. Dacă se folosesc note de subsol, acestea trebuie să fie evidente, să aibă o mărime suficientă pentru a fi uşor lizibile.

Materialele publicitare incluse în publicaţii internaţionale care sunt distribuite de DAPP sau reprezentanţii acestora pe teritoriul României trebuie să fie în conformitate cu reglementările privind publicitatea la medicamentele de uz uman.

 

 

About Author

Medica Academica

Comments are closed.