Tehnici chirurgicale de vârf, larg dezbătute în cadrul congresului ARCE 2009

0

Între 11 şi 14 noiembrie 2009 s-a desfăşurat, la Bucureşti, de-al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei Române de Chirurgie Endoscopică şi alte Tehnici Intervenţionale (ARCE). Simultan, în sesiuni paralele, au avut loc şi cea de-a II-a Conferinţă a Societăţii Naţionale de Chirurgie a Asistenţilor Medicali din România, precum şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-Invazivă al Societăţii Române de Chirurgie Pediatrică. Dintre asociaţiile organizatoare au făcut parte şi Societatea Română de Chirurgie, Fundaţia de Chirurgie Laparoscopică şi Toracoscopică, Fundaţia pentru Chirurgia Ficatului, Societatea Română de Endoscopie Digestivă şi Societatea Studenţească de Chirurgie din România.

28_30_1

Principala preocupare din cadrul congresului au constituit-o progresele tehnicilor minimal-invazive video-asistate şi utilizarea lor în toate specialităţile, congresul beneficiind de prezenţa specialiştilor în endoscopie digestivă, pediatrie, urologie, ginecologie, chirurgie toracică, artroscopie, neurochirurgie, ORL, radiologie intervenţională. De altfel, este pentru prima dată când au fost reunite atâtea specialităţi sub blazonul ARCE, dar rezultatul a fost pe măsură şi s-a reflectat în discuţiile pasionate de la finalul sesiunilor de comunicări.

Și în acest an, ARCE a beneficiat de contribuţia unor specialişti internaţionali. Dintre personalităţile de renume sosite de peste hotare trebuie menţionaţi: Robrecht Van Hee (Anvers, Belgia), J.Valk (Anvers, Belgia), John Lotz (Standford, UK), Rui Rubeiro (Lisa-bona, Portugalia), Gianfranco Silecchia (Roma, Italia), Antonello Forgione (Milano, Italia), Adrian Lobonţiu (Paris, Franța), Sorin Vartolomei (Nisa, Franţa), Leonid Lansberg (Israel) şi Roberto Bergamaschi (New York, SUA). O bună parte dintre aceştia sunt prieteni consacraţi ai congresului, fiind prezenţi şi la ediţiile anterioare.

În după-amiaza zilei de 11 no-iem-brie 2009 a avut loc deschiderea oficială a lucrărilor congresului, în întâmpinarea oaspeţilor venind alocuţiunile rostite de prof. dr. Mircea Beuran, preşedintele congresului, şi prof. dr. Eugen 28_30_2Târcoveanu, preşedintele ARCE. Două conferinţe extrem de interesante au conturat profilul ştiinţific şi educaţional al congresului, subliniind importanţa trainingului temeinic şi a noilor tehnologii în viitorul practicii chirurgicale. Conferinţa “Sergiu Duca” s-a desfășurat în onoarea pionierului chirurgiei laparoscopice în România şi, conform dorinţei ARCE, ea va deveni o tradiţie pentru ediţiile viitoare. În acest an, invitat să o ţină a fost prof. dr. Corneliu Dragomirescu, care şi-a numit prelegerea Trainingul în chirurgia laparoscopică din România. Cea
de-a doua conferinţă a avut ca temă O călătorie prin chirurgia robotică: indicaţii şi limite în chirurgia abdominală şi a fost susţinută de către prof. dr. Irinel Popescu. Joi, 12 noiembrie, au debutat sesiunile de comunicări orale. Sesiunea dedicată tehnicilor operatorii prin
orificii naturale (NOTES) şi-a operaţiilor printr-un singur port de acces (SILS) a suscitat interesul încă de la primele ore ale dimineţii, temele legate de respectivele proceduri fiind continuate de chirurgia robotică. Prof. dr. Antonello Forgione a prezentat un State-of-the-Art în domeniu, fiind urmat de relatări ale experienţei româneşti: chirurgie aplicată pe om – NOTES şi SILS de la Spitalul „Sf. Ioan” (dr. C. Copăescu), MANOS, de la Institutul Clinic Fundeni (conf. dr. Cătălin Vasilescu), drenaj endoscopic al pseudochistului pancreatic, de la Craiova (şef lucr. dr. Valeriu Surlin), SILS, de la Oradea (dr. A.M. Maghiar), dar şi chirurgie experimentală – ooforectomia transgastrică (şef lucr. dr. Victor Tomulescu).

28_30_3Sesiunea de chirurgie robotică, condusă de prof. dr. Irinel Popescu şi prof. dr. Mircea Beuran, a adus în discuţie experienţa echipelor româneşti de la Institutul Clinic Fundeni şi de la Spitalul Clinic de Urgenţe Bucureşti privind chirurgia robotică în cancerul colorectal (I. Popescu), în reintervenţiile abdominale (M. Beuran), în formațiunile cozii de pancreas (C. Vasilescu), rolul ajutorului în chirurgia robotică (Olivia Sgarbură), abordul minim-invaziv robotic al mediastinului anterior (V. Tomulescu), precum şi experienţa obţinută de o echipă de urologi de la Cluj-Napoca într-o clinică din Milano în prostatectomia radicală robotică (D. V. Matei).

O altă sesiune a fost dedicată laparoscopiei în abdomenul acut, unde prof. dr. M. Beuran a prezentat Rolul laparoscopiei în chirurgia de urgenţă. În sesiunea privind chirurgia video-asistată a spaţiului retroperitoneal s-au prezentat rezultatele suprarenalectomiilor laparoscopice, dar şi lucrări din sfera urologică. Prof. dr. P. Geavlete a susţinut o conferinţă despre Tratamentul minim-invaziv endourologic în tumorile de cale urinară superioară, care a fost urmată de prezentări ale unor tehnici endourologice, trans-uretrale sau percutane. Utilizarea chirurgiei robotului Da Vinci în prostatectomie radicală, pielotomie şi pieloplastie a fost, de asemenea, adusă în discuţie. O altă sesiune a fost dedicată chirurgiei toracoscopice, acesta fiind cadrul în care prof. dr. T. Horvat a prezentat lobectomia medie în abord minimal invaziv, dr. R. Viziteu a vorbit despre timectomia extinsă, iar dr. D.I. Ulmeanu a susţinut rolul toracoscopiei în tumorile mediastinale posterioare.

28_30_7

Masa rotundă privind boala de reflux gastroesofagian i-a reunit pe medicii Cristian Gheorghe
(ICBDTH Fundeni, Bucureşti), Florin Turcu (Spit. Sf. Ioan, Bucureşti), Adrian Lobonţiu (Spit.
„H. Mondor”, Paris), Cătălin Copăescu (Spit. Sf. Ioan, Bucureşti), Victor Tomulescu (ICBDTH Fundeni, Bucureşti), care au discutat tratamentul esofagitei, al esofagului Barrett şi al herniilor hiatale, aducând în discuţia modalităţile farmacologice, endoscopice, laparoscopice şi robotice aflate la îndemâna experţilor. Tot
într-un ton multidisciplinar s-a abordat şi sesiunea de endoscopie intervenţională, avându-i drept chairmeni pe dr. C. Gheorghe, dr. M. Tantan, dr. G. Constantinescu.

În paralel, s-au desfăşurat sesiunile organizate de Societatea Română de Chirurgie Pediatrică, care şi-a axat discuţiile pe megacolonul congenital, dar şi sesiunile organizate de Societatea Română de Chirurgie a Asistenţilor Medicali din România în cadrul celei de-a II-a Conferinţe a SNCAMR.

28_30_4

O altă sesiune care s-a bucurat de interes a fost cea dedicată Abordului minim-invaziv al defectelor peretelui abdominal, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele tratamentului laparoscopic în hernii şi eventraţii. Sesiunea s-a bucurat de prezența unor invitați din alte țări precum:  dr. J. Lotz (Marea Britanie), care a prezentat o experiență de 10 ani și dr. S. Vartolomei (Franța) care a prezentat curba de învățare și concluziile trase după
1 345 de cazuri. Valoroase au fost și contribuțiile românești aduse de dr. C. Copăescu, dr. A.E. Nicolau și dr. F. Iordache.

Sesiunea de chirurgie ginecologică a cuprins o masă rotundă şi prezentări orale intens dezbătute. Prof. dr. G. Peltecu a vorbit despre utilitatea laparoscopiei în diagnosticul şi tratamentul endometriozelor, în timp ce dr. B. Panaite a susținut rolul important al histerectomiei vaginale. Standardizarea histerectomiei laparoscopice la pacientele cu fibrom uterin a fost promovată de dr. R.Munteanu, care a susținut că astfel se pot obține timpi operatori mai buni și o curbă de învățare mai rapidă. Histerectomia radicală cu limfadenectomie pelvină se poate realiza cu succes pe cale laparoscopică (S. Pantea) sau robotică, după cum a arătat conf. dr. C. Vasilescu, evidențiind virtuțile instrumentelor robotice în aceste cazuri.

28_30_6

Un alt moment cheie al congresului a fost reprezentat de conferinţa prof. dr. R. Bergamaschi (SUA) privind tratamentul laparoscopic al cancerului rectal. Sesiunea de chirurgie laparoscopică a ficatului a expus experienţa în domeniu a clinicilor de chirurgie din Institutul Clinic Fundeni, Clinica I şi a III-a Cluj, Clinica I Chirurgie Iaşi, Clinica de Chirurgie Sibiu şi Clinica I Chirurgie Timişoara.

Chirurgia laparoscopică a căilor bi-liare a fost o altă sesiune care
s-a bucurat de interes. Au fost prezentate comunicări orale instructive referitoare la leziunile iatrogene ale căii biliare principale, după colecistectomia laparoscopică (doctori F. Turcu și F. D. Ungureanu), tratamentul litiazei coledociene pe cale laparoscopică (doctori
M. Grigoriu, B.V. Marţian și F. Lazăr), procedeul rendez-vous în tratamentul minim-invaziv al litiazei biliare (dr. M. Grigoriu), riscul colecistectomiei laparoscopice la vârstnici.

28_30_9

O sesiune interesantă a fost cea de anestezie și tratament perioperator în chirurgia minim-invazivă, coordonată de D. Tulbure, M. Vartic, V. Culman. Dintre temele prezentate trebuie menționate: Provocările anesteziei în afara blocului operator: capcane şi beneficii (dr. G. Droc), unde accentul a fost pus pe îngrijirea anestezică monitorizată – un pachet complex de servicii pe care îl oferă medicul anestestezist în cursul sedării în ambulatoriu, Anestezia în chirurgia bariatrică (dr. D. Godoroja, dr. V. Culman), unde s-au discutat particularităţile pacientului super morbid, obez, recordul înregistrat fiind BMI=100, Strategii în anestezia pentru chirurgia robotică (dr. D. Tomescu), Complicaţiile perianestezice ale feocromocitomului (dr. M. Vartic), Protocolul de recuperare postoperatorie rapidă în chirurgia colorectală majoră (dr. I. Grecu), care reprezintă noua tendinţă internaţională, Consideraţii anestezice asupra timectomiei minim-invazive (dr. A. Florescu).

O altă sesiune importantă a fost cea de chirurgie bariatrică, unde specialişti din ţară şi străinătate au exprimat puncte de vedere interesante: Dr. C. Copăescu a vorbit despre gastrectomia sleeve, dr. G. Silecchia (Italia) a discutat ce e de făcut atunci când procedeul sleeve eşuează, dr. L. Lantsberg din Israel a propus rebandarea după bandingul gastric, iniţial bariatric SILS (R. Ribeiro, Portugalia), oaspeţii din Belgia, dr. J. Valk şi dr. R. Van Hee au vorbit despre chirurgia bariatrică a secolului 21. De asemenea, în cadrul simpozionului de tratament al obezităţii morbide s-au transmis, în direct, două intervenţii chirurgicale de înaltă performanţă tehnologică: montarea endoscopică a unui StomaphyX (operator, dr. Adrian Lobonţiu, Franţa) şi rezecţia gastrică longitudinală laparoscopică (operator, dr. Gianfranco Sillechia, Italia).

28_30_10

Sesiunea de complicaţii în chirurgia laparoscopică, coordonată de medicii C. Duţă, N. Iordache,
C. Puia, a suscitat interes, deoarece au fost prezentate numeroase incidente şi accidente asociate tehnicilor minim invazive. Sesiunea s-a dovedit instructivă, în special pentru tinerii chirurgi, iar discuţiile au fost animate.

S-au mai prezentat sesiuni de radiologie intervenţională unde
s-au discutat tratamentul tumorilor hepatice (doctorii D. Stănescu, M. Boroș, M. Grasu, B. Popa), drenajul percutan în icterele de natura obstructivă (dr. C. Alexe), embolizarea selectivă în traumatismele abdominale (dr. B. Popa), rolul radiologiei intervenţionale în patologia ginecologică, patologia coloanei vertebrale (dr. R. Nechifor) sau tratamentul endovascular al anevrismelor infrarenale de aortă (dr. I. Droc), modalitate de tratament, care a dus la o scădere dramatică a mortalităţii acestei afecţiuni, dar a atras costuri destul de ridicate. Tot în cadrul colaborării cu alte specialităţi s-a situat şi sesiunea de neuroendoscopie condusă de prof. dr. A. V. Ciurea, masa rotundă de terapii minimal invazive din sfera ORL, coordonată de prof. dr. C. Sarafoleanu sau workshopul cu tema “Actualităţi şi tendinţe în chirurgia artroscopică”.

Sâmbătă, 14 noiembrie, după congres, ARCE a organizat un curs de Chirurgie Laparoscopică a Colonului şi a Rectului, avându-i drept coordonatori pe R. Bergamaschi (USA), dr. V. Tomulescu (România) şi pe dr. S. Vartolomei (Franţa). Prof. dr. C. Duta a vorbit despre stadializarea preoperatorie, şef lucr. dr. V. Tomulescu şi-a asumat rolul de a vorbi despre set-up-ul sălii de operaţie şi despre explorările laparoscopice, dr. A. Florescu a adus în discuţie câteva noţiuni de anestezie. După această parte introductivă s-a trecut la discutarea tehnicilor operatorii: rezecţia laparoscopică abdominoperineală (dr. C. Duta), hemicolectomia dreaptă (dr. R. Bergamaschi), hemicolectomia stângă (dr. S. Vartolomei), proctocolectomia totală şi excizia totală a mezorectului (dr. C. Copăescu), chirurgia robotică colorectală (dr. V. Tomulescu). Partea teoretică a fost concretizată cu ajutorul demonstraţiilor live (dr. R. Bergamaschi) sau a înregistrărilor video (dr. S. Vartolomei).

Cu ocazia acestui congres s-a desfăşurat şi Adunarea Generală (AG) a membrilor ARCE. Cu această ocazie a fost instalat în funcţie noul preşedinte ARCE, prof. dr. M Beuran, ales de AG la congresul precedent, funcţie preluată de la prof. dr. E. Târcoveanu a cărui activitate a fost elogiată de AG. De asemenea, prof. dr. T. Pătraşcu a fost ales preşedintele ARCE pentru perioada 2011-2013. Următorul congres ARCE va fi organizat în 2011, AG acceptând oferta Moineşti-Slănic Moldova, ca posibilă locaţie pentru acest eveniment.

Congresul a fost o reuşită datorită numărului mare de participanţi (peste 700 de medici şi asistenţi medicali), a prezenţei multidisciplinare care a reunit chirurgi, ginecologi, urologi, chirurgi pediatri şi de ORL, neurochirurgi şi ortopezi, a nivelului ştiinţific ridicat din timpul sesiunilor de lucrări şi a cursului postcongres.

Dr. Olivia Sgarbură, Institutul de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni

About Author

Medica Academica

Comments are closed.