Telemedicina și sistemele de e-sănătate, în atenția RO-Medinf 2010

0

Conferința Națională de Informatică Medicală s-a desfășurat în acest an la Arad, sub titlul “Solution-Based Medical Informatics”, pentru a ilustra mai bine orientarea actuală a preocupărilor către găsirea unor soluții practice și eficiente ale utilizării tehnologiei informației în sănătate. Conferința, desfășurată în perioada 18 – 20 noiembrie și cunoscută sub numele RO-MEDINF, a ajuns la cea de a 31-a ediție, urmând o tradiție începută în 1977 la Satu-Mare și acoperind toată țara în acest interval. Conferința a fost organizată de Societatea Română de Informatică Medicală, cu sprijinul Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad și al Asociației ProRec România. >>>

Programul conferinței, care s-a bucurat nu numai de o largă participare națională, ci și de participare internațională, a acoperit o arie tematică largă. Astfel, au fost bine reprezentate subiectele devenite clasice, de exemplu sistemele informatice de sănătate, implementarea dosarului electronic de sănătate al pacientului sau informatica clinică, însă la fel de bine reprezentate au fost și teme cu puternică dezvoltare, de ultimă oră, cum ar fi imagistica medicală sau telemedicina, secțiuni în care audiența a putut aprecia o serie de lucrări deosebite. Trebuie însă să acordăm meritul cuvenit secțiunilor cu tentă teoretică – sisteme bazate pe cunoaștere, ontologii medicale și metode statistice avansate – secțiuni care au demonstrat potențialul deosebit al școlii românești de informatică medicală, fapt remarcat în mod insistent de oaspeții străini. Într-adevăr, deși aplicabilitatea rapidă a unor soluții este presantă, este recunoscută importanța cercetării fundamentale, fără de care aplicațiile curente ar fi rămas la nivel de “amatori”. Însă putem fi bucuroși că lucrările prezentate au fost apreciate și discutate pertinent și la obiect, iar autorii au fost îndemnați să continue temele demarate, demonstrând nivelul de competitivitate la nivel internațio-nal al lucrărilor noastre.

Una dintre secțiunile de mare interes a fost cea dedicată programelor educaționale. Într-adevăr, noile apli-ca-ții sunt din ce în ce mai performante dar și din ce în ce mai complexe, impunând o pregătire corespunzătoare a resurselor umane implicate în implementarea lor. Pe lângă prezentarea unor noi cursuri la nivel masteral, a fost organizată și o masă rotundă în care participanții și-au exprimat deschis opiniile privind necesitatea imperioasă nu numai de a asigura un eșalon de specialiști în domeniul informaticii medicale, ci și de a organiza variate forme de pregătire a cadrelor medicale, pentru a crește gradul de acceptabilitate a noilor tehnologii în practica medicală.

Scepticism pentru e-sănătate în România

O altă secțiune cu dezbateri aprinse și opinii oscilând între pesimism și optimism: a fost secțiunea privind strategiile de informatizare în e-sănătate în România. De unde optimism? Cred că este normal să fie așa într-un mediu în care sunt mulți tineri, care văd destul de logic, deci și neted, drumul implementării sistemelor informatice la scară largă, drum pentru care obstacolele tehnice sunt minore și chiar obstacolele financiare sunt adesea invocate fără o suficientă documentare. Însă o serie de participanți, având în spate – și la propriu și la figurat – experiența unor proiecte de anvergură derulate la noi, și-au exprimat o doză de scepticism greu de combătut, reprezentanții principalului beneficiar – sistemul ocrotirii sănătății din România – ignorând din nou toate eforturile profesioniștilor din domeniu și impunând soluții care s-au dovedit inferioare nu numai calitativ, ci și financiar, și care au practic un nivel redus de acceptabilitate.

Conferința s-a încheiat totuși cu o notă optimistă prin acordarea unor bine meritate premii, precum și prin adoptarea unui memorandum numit “Declarația de la Arad”, prin care participanții, convinși de potențialul imens pe care îl au aplicațiile tehnologiei informației în sănătate, vin cu propuneri concrete adresate forurilor de conducere responsabile de soarta sănătății cetățenilor țării noastre. Detalii se pot găsi la adresa  www.medinfo.umft.ro/rsmi/ro. <<<

Gheorghe – Ioan Mihalaș, președinte al Societății Române de Informatică Medicală

Prof. dr. Gheorghe – Ioan Mihalaș, UMF Timișoara

About Author

Medica Academica

Comments are closed.