Tratamentul interferon free pentru hepatita C ar putea fi disponibil din iulie

0

Tratamentul fără interferon, aşteptat de pacienţii cu afecţiuni hepatice grave în urma contractării virusului hepatitic C, ar putea fi disponibil pacienţilor români din luna iulie, în condiţiile în care primele contracte cost-volum vor fi semnate, conform CNAS, cel mai târziu la începutul lunii iunie.

Agenţia Naţională pentru Medicamente şi Dispozitive Medicale a emis deciziile pentru 51 de molecule care pot beneficia de includere condiționată în lista de medicamente compensate și gratuite, dintre care și molecule pentru tratamentul fără interferon al hepatitelor virale, cronice și ciroze hepatice tip C.

Criteriile de includere a pacienților în tratament cu interferon free sunt postate pe site-ul CNAS, în transparența decizională. Într-o primă etapă, vor beneficia de tratament pacienții aflați într-un stadiu avansat de fibroză, precum și pacienții aflați în stadiu F4 care nu au răspuns la tratamentele anterioare.

Au fost stabilite contactele premergătoare negocierilor cu producătorii de medicamente. Încheierea contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat are ca scop includerea în tratament a unui număr cât mai mare de pacienți. Au fost identificate sursele de finanțare și la finalul lunii mai, cel târziu începutul lunii iunie, vor fi încheiate primele contracte C-V și C-V-R.

“Acest tip de contracte sunt absolut necesare pentru a ne asigura că includem în tratament un număr cât mai mare de pacienți. Urmărim ca răspunsul la tratament să fie cât mai eficient, iar contractul cost-volum – rezultat va face posibilă decontarea din fond doar a acelor tratamente care dau rezultate”, a declarat președintele CNAS, Vasile Ciurchea.

Comisia de negociere a contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat, constituită din reprezentanți ai Ministerului Sănătații, ANMDM și CNAS, care are ca principal scop verificarea întocmirii criteriilor de prioritizare, se întrunește lunar pentru a analiza cererile Deţinătorilor de Autorizaţii de Punere pe Piaţă în vederea încheierii contractelor C-V/C-V-R.

Comisia de experți pentru afecțiuni hepatice și regulamentul de funcționare al acestei comisii au fost aprobate prin Ordin președinte CNAS nr.280/2015 și publicat în Monitorul Oficial în data de 27 mai 2015.

Tratamentele inovatoare pentru afecțiunile hepatice tip C au fost introduse de sistemele de sănătate din Europa recent. De exemplu, Franța a introdus tratamentul interferon free în noiembrie 2014. Astfel, România se numără printre primele țări est-europene care introduc tratamentele de ultimă generație pentru hepatita C.

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.