UMF “Victor Babeş” din Timişoara integrată în sistemul internaţional didactic

0

Prof. dr. Ştefan Drăgulescu este fondatorul și primul director al Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara. Și-a adus contribuția la dezvoltarea chirurgiei intervenționale, a eco-cardiografiei clinice și electrofiziologiei prin numeroase lucrări și dezvoltarea unor tehnici noi. Este membru în numeroase societăți științifice internaționale.32_33_2

Cum vedeţi evoluţia învăţământului universitar timişorean în ultimii ani? Ce s-a modificat şi ce a rămas neschimbat ?

După cum se ştie, conştiinţa umană este cel mai greu de schimbat. De aceea, pe alocuri mai putem găsi lucruri neschimbate, care funcţionează încă doar în virtutea inerţiei. Dar nici măcar acestea nu au rămas total neschimbate. Noile condiţii sociale, politice, materiale, informaţionale, structurale s-au schimbat atât de mult, încât şi cea mai refractară conştiinţă  a fost influenţată într-o oarecare măsură. Consider că aceste influenţe au făcut posibili, indubitabil, paşi evidenţi pe drumul progresului şi al dezvoltării. Să ne gândim doar la modernizarea învăţământului universitar prin faptul că se beneficiază de aparatură performantă, de multe ori de ultimă generaţie. Să ne gândim la schimburile de experienţă cu străinătatea, schimburi care îmbracă forma congreselor, stagiilor, specializării, doctoranturii şi altele. Desigur că această temă este suficient de vastă ca să poată ocupa integral spaţiul afectat acestui interviu. De aceea eu m-am rezumat la a creiona doar unele jaloane care o caracterizează şi-i stau la bază.

Câţi medici ies anual de pe băncile u.m.f. Timişoara şi cum sunt ei absorbiţi de sistemul de sănătate (spitale)? Cum comentaţi aceste cifre ?

Dacă anul înfiinţării universităţii noastre a debutat cu 412 studenţi în anul I şi 76 în anul II, prima promoţie sfârşind cu 70 de absolvenţi, astăzi, la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, studiază 5 089 de studenţi, dintre care o bună parte sunt studenţi străini, iar cifra absolvenţilor din promoţia 2009 se ridică la 750.

32_33_1

Ţara noastră are nevoie de medici capabili să ţină ştacheta ridicată la nivelul Uniunii Europene. De aceea, atât timp cât sunt pe băncile şcolii, se încearcă o permanentă perfecţionare a formelor de învăţământ, pentru ca rezultatele să fie performante. Din nefericire, sistemul sanitar din România are, la ora actuală, mari carenţe. Se luptă cu o acerbă stare de sărăcie. Are nevoie de o finanţare mult mai substanţială, de un management mult mai eficient. Carențe ce duc inevitabil la creşterea lipsei de interes pentru performanţă în medicină, tinerii medici având de făcut faţă vieţii zilnice, preocupaţi de lipsurile băneşti în care se zbat, beneficiind de salarii extrem de mici, neavând locuinţe, ca să le amintesc doar pe cele mai devastatoare. Din astfel de cauze mulţi dintre absolvenţii noştri îşi caută locuri de muncă în străinătate. Consider că este imperios necesar să ne mobilizăm toate forţele pentru a eradica cât mai repede posibil aceste neajunsuri, iar medicii noştri să rămână în spitalele româneşti. Aş considera la fel de necesar ca medicilor de familie să li se ofere condiţii decente de muncă şi de viaţă şi în mediul rural, facilităţi care să-i atragă şi să-i fixeze în acele locuri.

Câţi rezidenţi învaţă la u.m.f. Timişoara ?

Pentru a aduce o stare de satisfacţie faţă de meseria aleasă, în rândurile tinerilor medici, este necesar ca sistemul de rezidenţiat să fie supus unor transformări. Este bine venită ideea descentralizării examenului de admitere în rezidenţiat. Acest lucru va da o mai mare veridicitate în evaluarea corectă a cunoştinţelor reale ale candidaţilor, care să se facă nu pe baza unor testări grilă închistate şi neconcludente în ceea ce priveşte bagajul real de cunoştinţe, ci o mare pondere să o deţină examinarea prin interviu, care este o formă flexibilă şi mult mai edificatoare asupra potenţialului profesional individual. În momentul de faţă  universitatea noastră găzduieşte 1438 de medici rezidenţi.32_33_3

Ce particularitate are u.m.f. timişoara în peisajul universitar românesc ?

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara este o instituție de învățământ superior care, prin competenţa corpului didactic, a personalului administrativ şi  a studenţilor, promovează concepte novatoare în evoluţia învăţământului universitar românesc. Sunt convins că este o componentă universitară avangardistă în sistemul învăţământului superior românesc din acest moment.

Ce programe dezvoltă u.m.f.t. în parteneriat cu uni-versităţile din străinătate ?

În domeniul activităţilor educaţionale, dorim să fie păstrate valorile tradiţionale, care ne acordă baza  de la care am pornit în modernizarea care se impune, precum şi adaptarea la noile condiţii, comune cu cele ale U.E. Programele educaţionale, la nivel de licenţă, master, doctorat şi şcoală
post-doctorală, sunt sprijinite de colaborările internaţionale, prin programe comunitare, precum Erasmus, Leonardo da Vinci şi altele. Acestea sunt materializate prin cooperări bi- şi trilaterale, formarea de consorţii, care joacă un rol important în urmarea unor programe educaţionale moderne, cuantificate  şi urmărite conform criteriilor europene. În acest mod creşte nivelul de conştientizare şi de instruire, atât al corpului didactic, cât şi, mai ales, al beneficiarilor noştri, studenţii, masteranzii, doctoranzii, rezidenţii. Universitatea noastră este implicată într-un număr de douăzeci şi trei de astfel de formaţiuni, printre care se numără Medical University Viena, Eberhard Karls Universität Tübingen, Ludwig Maximilian Universität, München, Johan Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt, Université de la Mediterrannée Aix Marseille, Universitatea din Belgrad, Universitée Paris „Pierre et Marie Curie”, Universitatea din Szeged, Universita degli Studi di Bari, Universita degli Studi di Verona, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemitanu”, Chişinău, Medical University of Plovdiv şi altele.

Segmentul cercetare este unul foarte important cu privire la criteriile de performanţă ale unei instituţii de învăţământ superior medical. Care sunt politicile u.m.f.t. în acest sens? Pe ce domenii medicale se axează ?

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara îşi propune instituirea unui sistem prin care să 32_33_4beneficieze de veniturile atrase prin activitatea de cercetare. Valoarea contractelor naţionale este în continuă creştere. Spre exemplu, luând în considerare doar perioada ultimilor 10 ani, până în 2007 s-a înregistrat, în fiecare an, o dublare a valorii granturilor obţinute prin competiţiile naţionale şi internaţionale. Anul 2009 a fost unul dificil datorită reducerii dramatice a fondurilor naţionale alocate cercetării ştiinţifice. Chiar şi în aceste condiţii, veniturile obţinute din cercetare sunt cât în 2007 şi 2008 la un loc, iar universitatea a reuşit să organizeze o competiţie internă pentru tinerii cercetători până în 35 de ani, finanţând şapte proiecte în valoare de peste 15 000 de euro. Universitatea urmăreşte acordarea unei mai mari independenţe celor care angajează contracte de cercetare, activităţi de consulting sau expertiză. Consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor manageriale în domeniul cercetării stiinţifice universitare, cu accent pe identificarea şi atragerea resurselor interne şi externe de finanţare. Dezvoltarea resursei umane înalt performante în domenii medicale prioritare la nivel european şi a infrastructurii de cercetare. Promovarea cercetării de excelenţă şi racordarea ei la standardele actuale. Creşterea vizibilităţii internaţionale a activităţii ştiinţifice a comunităţii universitare. Priorităţile de cercetare ale Universităţii de Medicină şi Farmacie pot fi schematizate în modul următor:

Teme translaţionale

• 
Biologie moleculară
şi Genomică

• 
Terapii celulare şi Imunologie

• 
Fiziologie şi Fiziopatologie
integrativă

• 
Imagistică şi Modelare
informatică

• 
Farmacoterapie şi Fitoterapie

Teme strategice generale

• 
Boli degenerative-Gerontologie

• 
Patologie orodentară

• 
Patologie medicală
şi chirurgicală

• 
Kinetoterapie şi Recuperare medicală

• 
Medicină preventivă
şi comunitară

Teme strategice prioritare

• 
Boală neoplazică

• 
Boală aterosclerotică

• 
Medicină experimentală şi op–timizarea biodisponibilităţii

Dintre acestea, temele de cercetare care vor fi promovate în cadrul colaborărilor internaţionale sunt:

Cancer biology-from molecular targets to prognostic factors and chemoprotection

Cardiovascular medicine-from basic research to clinical application.

32_33_5

Care sunt raporturile dintre conducerea U.M.F.T. şi organizaţiile studenţeşti? Prin ce se materializează sprijinul acordat ?

Am înţeles, încă din 1989, că o universitate poate să meargă înainte, să-şi corecteze minusurile care apar pe parcurs, numai printr-o colaborare transparentă, sinceră şi competentă, pe toate palierele, între studenţi şi dascăli.

Cum face faţă u.m.f. timişoara – în situaţia crizei economice– cheltuielilor solicitate de infrastructură, materiale educaţionale, investiţii de modernizare etc. ?

Răspunsul meu va fi scurt şi concis, deoarece nu mă voi raporta la cifre, ci la un principiu de bază pe care-l aplicăm cu consecvenţă. Păstrăm un echilibru, stabilind în Senat priorităţile de finanţare în învăţământ, programe de cercetare, investiţii în infrastructură, adică în toate domeniile care alcătuiesc şi contribuie la procesul de învăţământ, cu grijă ca balanţa să nu încline nemotivat spre una dintre părţi.

Certificat semnat de Regele Mihai

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara a luat fiinţă sub forma unei facultăţi din cadrul Universităţii de Vest, prin semnarea în 30 decembrie 1944 a decretului Lege nr. 660, de către Majestatea Sa Mihai I, Regele României.

De atunci şi până acum, mulţi medici care profesează atât în ţară cât şi în lumea întreagă, se mândresc cu faptul că sunt absolvenţi ai acestei universităţi.

De-a lungul anilor, actuala universitate a cunoscut mai multe transformări structurale, până când a ajuns la actuala sa formă, care cuprinde Facultatea de Medicină cu specializările sale: de Medicină Generală, de Moaşe, de Asistenţă Medicală Generală, Radiologie şi Imagistică, Laborator Clinic, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, precum şi cea de Nutriţie şi Dietetică.

Facultatea de Medicină Dentară, având specializarea de Medicină Dentară,  de Tehnică Dentară şi de Asistenţă Dentară.

Cea de a treia facultate este şi cea mai nouă, Facultatea de Farmacie, cu specializările proprii: de Farmacie şi de Asistenţă de Farmacie.

Interviu realizat de Ioana Georgescu cu dl prof.dr. Ştefan Drăgulescu, rectorul Univeristăţii

About Author

Medica Academica

Comments are closed.