Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din ARAD, Universitate europeană

0

 

Infiinţată în anul 1990, în cei 22 de ani Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a devenit o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale, integrată în spaţiul european al cercetării şi educaţiei, ca membră a Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA), a Consorţiului European „Carolus Magnus”, a Asociaţiei Universităţilor Danubiene, Asociaţiei Universităţilor Transcarpatice (ACRU), Alianţei Universităţilor pentru Democraţie (AUDEM), deţinând vicepreşedinţia (FEDE) – Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare, organism participativ al Consiliului Europei.

Ca un corolar al eforturilor comunităţii academice pentru calitate, Universităţii noastre i-a fost acordat calificativul maxim „grad de încredere ridicat” de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Sub egida Senatului, integrarea cercetării ştiinţifice cu învăţământul universitar şi practica profesională este asigurată prin creşterea calităţii activităţii academice într-o dimensiune pluridisciplinară, inovativă şi multiculturală, desfăşurată în veritabile laboratoare de cercetare şi formare ştiinţifică: Institutul de Ştiinţe ale Vieţii, Centrul de consiliere psihopedagogică PLUSEGO, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA, Centrul de cercetări sociale şi de sondare a opiniei publice, Centrul de Studii Iudaice, Centrul Româno – Brazilian, Centrul Cultural Italian, Centrul de studii germanice „Fr. Schiller”.

Procesul de comunicare didactică – învăţare – formare profesională, de promovare a ştiinţei şi culturii în societatea cunoaşterii, a fost, este şi va fi dezvoltat continuu prin: Zilele Academice Arădene, „Vasile Goldiş” University Press, Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi”, revistele ştiinţifice acreditate CNCS şi indexate în baze de date internaţionale (Studia Universitatis „Vasile Goldiş” – Seria Ştiinţele Vieţii, Studia Universitatis „Vasile Goldiş” – Seria Ştiinţe Economice, Studii de Ştiinţă şi Cultură, Societate şi politică, Revista de Administraţie Publică) sau prin accesul tuturor studenţilor la biblioteca virtuală.

Prin cele şase facultăţi ale sale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă tinerilor deschişi spre formare intelectuală şi spre actul de creaţie o largă diversitate de programe de studii pentru nivelele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, facilitându-le formarea în carieră, împlinirea profesională şi recunoaşterea socială.

A fi student la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad înseamnă garanţia unui învăţământ de certă calitate, a unui învăţământ la cel mai înalt nivel de pregătire academică, dar şi o viaţă studenţească bogată, desfăşurată în condiţii de studiu şi de petrecere a timpului liber optime.

Prestigiul de care se bucură Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”  în străinătate este dovedit şi de numărul mare de studenţi veniţi de peste hotare, la diferite programe de studii oferite de facultăţi. Tineri din Italia, Franţa, Maroc, India, Israel, Turcia, Germania, Austria, Algeria, Spania şi din alte părţi ale lumii studiază, în limba română sau în limbile franceză şi engleză, medicina. De asemenea, graţie performanţelor de până acum, Universitatea noastră a devenit partenera a peste 100 de prestigioase instituţii academice din ţară şi din întreaga lume, participând activ la dezvoltarea socio-economică şi culturală a României.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este pregătită pentru un nou an universitar şi un învăţământ axat pe studenţi, cu o curriculă modernă. Am dezvoltat baza didactico-materială pentru învăţământul practic de medicină-biologie şi continuăm şcolarizarea studenţilor străini în spiritul deschiderii şi internaţionalizării învăţământului din cadrul universităţii noastre.

About Author

Prof Univ Dr Aurel Ardelean

Comments are closed.