FABC cere dezbatere publică pe legea sănătăţii

0

Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România cere autorităţilor să nu evite dezbaterea publică a noii legi a sănătăţii, în condiţiile în care spune că “a luat act cu îngrijorare de intenţia autorităţilor de a adopta rapid noua lege a sănătăţii, fără o consultare prealabilă cu societatea civilă şi cu reprezentanţii pacienţilor”.

Într-o Scrisoare deschisă, Cezar Irimia, preşedintele FABC, cere respectarea responsabilităţilor asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi respectarea Cartei Europene a Drepturilor  Pacienţilor, document la care România a aderat încă dinainte de deveni membră a Uniunii Europene.

“Opacitatea autorităţilor în pregătirea viitoarei legi şi misterul ce planează în jurul proiectului elaborat generează tensiuni şi reprezintă o probă suplimentară a desconsiderării cetăţenilor de către guvernanţi. Legea sănătăţii este una de interes general, esenţială pentru toţi cetăţenii României, ceea ce implică obligativitatea unei dezbateri publice amănunţite asupra proiectului ce urmează a fi supus ratificării”, se arată în Scrisoarea deschisă.

În opinia organizaţiilor de pacienţi şi în conformitate cu bunele practici europene în materie de guvernare, “tuturor părţilor interesate trebuie să le fie permisă exprimarea punctelor de vedere înainte şi nu după ce documentul capătă valoare legislativă – fie şi numai pentru că ar putea contribui la găsirea unor soluţii potrivite în vederea optimizării cadrului de funcţionare a unui sistem de sănătate ce se presupune că se doreşte a fi centrat pe pacient”.

Noua lege a sănătăţii presupune reformarea şi modernizarea sistemului de sănătate astfel încât să se asigure un acces echitabil şi cât mai extins al populaţiei la servicii medicale, eficientizarea cheltuielilor cu sănătatea şi un influx suplimentar de fonduri în sistem.

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.