O nouă Directivă europeană în transplantul de organe

0

Gabriela Niculescu

Listele de aşteptare cu aproape 60 000 de pacienţi la nivel european şi practicile traficului de organe pentru transplant au ridicat problema adoptării unei legislaţii comunitare, astfel că pe 19 mai Parlamentul European a votat un nou cadru care stabileşte reguli şi standarde comune în domeniu. >>>

Parlamentarii europeni au propus, încă din decembrie 2008, adoptarea unei Directive în domeniul transplantului de organe, asumată de toate ţările membre ale Uniunii Europene, şi un plan de acţiune în zece puncte.

Directiva, concepută după modelul sistemului spaniol de transplant, urmează să fie publicată în luna iunie în Jurnalul Oficial, după avizul Consiliului de Miniştri, ţările membre, inclusiv România, având termen până în iulie 2012 pentru a o transpune în legislaţia naţională.

Noile norme urmăresc atingerea completă a potențialului donării de organe de la persoanele decedate, promovarea programelor de donare de la donator viu, schimburile intracomunitare, concomitent cu creşterea calităţii şi siguranţei donării de organe și a transplantului.

Fiecare stat va putea să adapteze măsurile prevăzute în plan, acestea urmând să se regăsească în Seturi Naţionale de Acţiuni Prioritare.

Astfel, autorităţile naţionale ale fiecărui stat membru vor avea obligaţia să înfiinţeze o autoritate naţională cu atribuţii în menţinerea standardelor de calitate şi siguranţă pentru organele care ar urma să fie transplantate.

Autoritatea naţională va aproba organizaţiile şi organismele de furnizare de organe şi centrele de transplant, va institui un sistem de raportare şi de management pentru recţiile adverse importante, va colecta datele privind rezultatul operaţiilor de transplant şi va superviza schimburile de organe cu alte state şi cu state terţe.

De asemenea, vor fi numiţi coordonatori de donatori de transplant în spitalele unde există potențial pentru donarea de organe.

În paralel, în aceste spitale vor fi implementate programe de creştere a calităţii, adaptate la caracteristicile spitalului şi ale sistemului de sănătate naţional.

Baze de date în transplant

Parlamentarii europeni au recomandat crearea unor baze de date în domeniu, care să cuprindă informaţii despre organele destinate donării şi transplantului, donatorii vii şi cei decedaţi, informaţii despre urmărirea pacienţilor transplantaţi.

Acest registru va garanta protecţia, sănătatea şi siguranţa donatorilor.

La nivel european va exista şi o listă cu centrele de transplant, disponibilă publicului şi specialiştilor.

În paralel, statele membre trebuie să se implice mai mult în eliminarea cazurilor în care donarea de organe presupune un câştig material, interzicând prin legislaţie expresă orice modalitate de promovare în acest scop.

Creşterea mobilităţii donatorilor

Unul din punctele pe care iniaţiatorii Directivei le au în vedere se referă la creşterea schimburilor între statele comunitare în ceea ce priveşte donarea de organe.

În prezent, în statele europene există o practică comună  privind schimbul de donatori, însă există discrepanţe majore.

Potrivit unui raport prezentat de iniţiatorii proiectului, rata donării de organe variază foarte mult între statele membre, de la 33,8 donatori decedaţi per milion de persoane, în Spania, la un donator decedat la un milion de locuitori, în România.

About Author

Medica Academica

Comments are closed.