Un miliard de lei puteau fi economisiți anual prin activitatea din ambulatoriu

0

Noul pachet de bază își propune consolidarea rolului ambulatoriului de specialitate în rezolvarea integrală a cazurilor care nu necesită spitalizare, creșterea accesului pacienților la consultații de specialitate, precum și obținerea unei mai bune finanțări a ambulatoriului, se arată într-un comunicat al Minsiterului Sănătății.

„Din datele pe care le avem la nivelul anului 2012, aproximativ 1 milion din cazurile de internare continuă în secțiile de acuți în spitalele din România puteau fi rezolvate în ambulatoriul de specialitate. Aceasta înseamnă peste 1 miliard de lei care puteau fi economisiți sau mai eficient cheltuiți, în condițiile în care subfinanțarea a fost constant una dintre problemele sistemului sanitar. Pachetul de bază vine să concretizeze această direcție de reformă și să ofere câteva instrumente pentru realizarea ei”, a explicat Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu.

În ambulatoriu, rezolvarea cazurilor costă de 20 de ori mai puțin decât în internare continuă

Prin aplicarea pachetului de bază, ambulatoriul (cel integrat spitalelor, dar și cabinetele medicilor specialiști cu diferite forme de organizare) devine un filtru în rezolvarea cazurilor, înainte de a se ajunge la spitalizarea lor. Mai multe cazuri tratate în ambulatoriu înseamnă mai mulți pacienți cărora li se rezolvă mai repede problema de sănătate, mai multe cazuri tratate cu aceiași bani. O afecțiune necomplicată, fără riscuri pentru pacient, rezolvată în ambulatoriul de specialitate, ar putea costa aproximativ de 20 de ori mai puțin decât dacă ar fi tratată în internare continuă.

„O astfel de schimbare de paradigmă trebuie susținută prin creșterea tarifelor pentru consulațiile în ambulatoriu. Avem în vedere plata diferențiată a consultațiilor în funcție de gradul lor de complexitate. În acest moment analizăm împreună cu Casa și cu partenerii din sistemul sanitar mai multe variante de creștere a tarifelor”, a spus Ministrul Sănătății.

Reconfigurarea ambulatoriului de specialitate – cu posibilitatea de a avea două ture astfel încât să fie acoperită cererea de servicii la acest nivel, acolo unde există condițiile necesare, este, de asemenea, luată în calcul. Se va lucra și la închiderea cazurilor la nivel de ambulatoriu, astfel încât medicul specialist să poată gestiona un caz de la capăt la altul.

Consultația multidisciplinară pentru bolnavii cronici

O noutate absolută pe care o introduce pachetul de bază este consultația complexă, multidisciplinară, anuală, care se acordă bolnavilor cu anumite boli cronice. Aceasta va fi efectuată de o echipă multidisciplinară de medici specialiști și presupune bilanțul stării de sănătate, examen clinic, investigații, urmărirea planului de management al bolii.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.