Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Valerian Vreme: 200 milioane euro, investiţii în e-sănătate

0

Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Valerian Vreme, apreciază că investiţiile în e-sănătate se cifrează la peste 200 de milioane de euro. SIUI-ul, adică e-sănătate central, va funcţiona prin Dosarul Electronic de Sănătate şi prin Reţeta electronică, iar e-sănătate local va asigura interconectivitatea structurilor locale cu cele centrale. Suprapus peste proiectul mai amplu al managementului identităţii, prin care fiecare român va întrezări o părticică din acest uriaş sistem neuronal – cel puţin propria Fişă medicală – acest sistem va concretiza o Românie Digitală, cu 21,7 de milioane de celule.

Un recent eveniment de anvergură în eHealth a avut loc la Budapesta, la care a participat şi vice-preşedintele UE, responsabil pentru Agenda Digitală, Neelie Kroes. Ce înseamnă Agenda Digitală pentru România și ce implicaţii are în sănătate ?

Agenda Digitală Europa 2020 vine cu planuri și spre noi, nu mai suntem singuri nici măcar în domeniul IT-ului. Interoperabilitatea n-o mai facem la nivelul României, ci la nivelul Europei, și de aceea cele trei domenii majore și, de fapt, cele şase axe ale Agendei Digitale Europene o să le regăsim în Agenda digitală română, în Strategia digitală a României. Una și poate cea mai importantă componentă a Agendei Digitale, şi poate a momentului când discutăm de informatizare în România, o reprezintă informatizarea instituțiilor statului. Pentru că una din provocările principale ale României o constituie informatizarea.

În Agenda Digitală este menţionată telemedicina, un obiectiv destul de specific. Care e situaţia la noi ?

Acesta este deja un subpunct al dezvoltării informatizării pe sectorul medical. Dar dacă mă refer la informatizarea instituţiilor statului, la ora actuală sunt în derulare programe de finanțare direcționate spre acest sector, avem e-sănătate local și e-sănătate național. Prin e-sănatate local vom finanța peste 40 de unități sanitare cu paturi, iar e-sănătate central este binecunoscutul Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) pentru Dosarul Electronic de Sănătate, respectiv pentru Prescrip-ția Electronică. În cuvinte mai elocvente este vorba despre Fișa pacientului, acea fișă pe care o luai şi o consultai la fișier, şi despre Rețeta electronică. De aceea, Sistemul Informatic Unic Integrat va avea conexiuni atât cu unitățile sanitare, cât și cu farmaciile.

Comisarul pentru Sănătate, John Dalli, evidenţiază două modele de succes în eHealth: Suedia şi Estonia. În Estonia eprescription a ajuns în câteva luni la 80% .

Am fost în Estonia, am văzut sistemele lor, și ei sunt în dezvoltare cu e-prescripţia. Au început mai din timp, nu trebuie să comparăm, ei au 1,3 milioane de locuitori. Poate va fi un succes și la noi! Dacă discutăm despre sistemele informatice, ele sunt poate cele mai docile sisteme, pentru că dacă vei introduce datele corect, vei obţine rezultatele aşteptate.

Dacă funcţionează şi nu apar accidente după cum sa întâmplat cu SIUI-ul

În materie de soluții informatice noi suntem poate țara cu cea mai bună resursă umană. Eu nu-mi fac probleme pe acest domeniu! Ați văzut: SIUI-ul a avut probleme, dar au fost rezolvate!

Sistemele informatice nu trebuie comparate cu un automobil pe care îl fabrici și îl lansezi pe autostradă, unde trebuie testate absolut toate elementele și trebuie create sisteme de simulare pentru tot felul de condiții. Sistemele informatice sunt sisteme dezvoltabile. Când se lansează – și asta se întâmplă în toată lumea – se lansează ca sisteme dezvoltabile, şi după aceea se dezvoltă continuu. Un sistem informatic nu este închis, este deschis. Se adaptează atât evoluției societății, cât și noilor necesităţi.

Resursa umană în IT e bună, dar ce facem cu medicii… Stiţi că recent, la Sibiu, datele pacienţilor au ajuns să circule pe net după ce au fost puse pe rețelele de sharing .

Vă referiți la partea de securitate… Pentru asta la ora actuală pregătim – de fapt am lansat deja – proiectul de Management al identităţii. Acest management va veni să asigure și drepturile cetățenilor în sistemele informatice ale statului, și nivelele de securitate, și, referindu-mă la medici şi pacienţi… acest sistem de management va fi disponibil pentru toți cetățenii României. În momentul în care accesezi această platformă ești identificat, și, spre exemplu, dacă eşti medic eşti identificat ca medic și vei avea acces la toate fişele pacienților înscrişi la cabinetul tău. Dacă ești polițist la circulație vei putea avea acces în sisteme să vezi, de exemplu, toată legislația rutieră sau tot ce ține de mașinile din județul iași, dacă eşti în Iaşi. V-am dat exemplu ce înseamnă managementul identităţii… și de aici, de la acest management vom putea sigur, şi poate cât mai bine, să apropiem românul de mediul virtual.

Pentru textul integral vezi editia print Medica Academica,  luna iunie 2011.

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.