Cadru legislativ revizuit pentru asigurarea necesarului de medicamente

0

Deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor au obligația să garanteze permanent asigurarea unui stoc minim egal cu rulajul mediu lunar pentru fiecare medicament pentru care dețin autorizația de punere pe piață în România, potrivit noilor reglementări ale Ministerului Sănătății.

”Am semnat luni două importante ordine de ministru: un ordin de ministru privind modalitatea de stabilire a prețului pe procedura de nevoi speciale și un ordin de ministru cu privire la definirea și verificarea implementării obligației de serviciu public, a declarat prof. dr. Florian Bodog, ministrul Sănătății.

Distribuitorii angro trebuie să asigure permanent respectarea obligației de serviciu public  prin   constituirea  de  stocuri   asiguratoare  egale   cu  rulajul  mediu lunar pentru fiecare medicament pe care îl distribuie. De asemenea, aceștia au obligația de a onora orice comandă justificată primită de la unitățile sanitare și  farmaciile  cu care se află în relații contractuale, în termenele de livrare. Unitățile sanitare și farmaciile au obligaţia să transmită comanda justificată către distribuitorii angro cu care se află în relații contractuale, cel puțin o dată pentru fiecare distribuitor angro, până la onorarea comenzii.

Ministrul Sănătății a cerut direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să monitorizeze permanent situația rulajului medicamentelor pentru care s-au înregistrat disfuncționalități în aprovizionare.

Totodată, prin Ordinul de ministru care reglementează achiziția unor medicamente care sunt procurate prin procedura de nevoi speciale, sunt introduse prevederi referitoare la termenele ce trebuie respectate de instituțiile și structurile cu atribuții în domeniu în vederea îmbunătățirii accesului pacienților la medicamente.

De asemenea, s-a stabilit faptul că în vederea achiziționării medicamentelor pentru nevoi speciale pentru care preţul propus este mai mare decat prețul minim, Ministerul Sănătăţii poate aproba temporar preţul propus, pe perioada de valabilitate a autorizației de nevoi speciale.

 

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.