CNAS: Noul contract-cadru se axează pe prevenție, depistare precoce și încurajarea serviciilor în ambulatoriu

0

Proiectul de Contract-cadru a fost actualizat în urma analizării propunerilor transmise de către persoanele interesate, precum și în urma consultărilor și negocierilor cu Colegiul Medicilor din România (CMR) și cu celelalte organizaţii reprezentative din domeniul medical, transmite Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) printr-un comunicat de presă. Proiectul normelor de aplicare a Contractului-cadru se află în acest moment în etapa colectării de propuneri.

Pentru prima dată după mai mulți ani, cele două proiecte de acte normative aduc noutăți majore pe fiecare tip de asistență medicală, iar CNAS va continua procesul de corelare a prevederilor legale cu necesitățile asiguraților prin dialog continuu şi transparent cu actorii sociali și profesionali. Astfel, în scopul armonizării cu interesul populației şi cu strategia naţională de sănătate, noile prevederi sunt axate pe depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra vieţii și pe monitorizarea activă a stării de sănătate a pacientului, vizându-se degrevarea etapizată a spitalelor de acele cazuri care pot fi diagnosticate şi monitorizate in asistenţa medicală primară şi în ambulatoriul de specialitate.

Proiecte cu finanțare europeană

CNAS este întru totul de acord cu necesitatea debirocratizării actului medical și stimulării financiare a personalului medico-sanitar în corelație cu volumul de muncă și complexitatea cazurilor tratate. Acest lucru se face prin înregistrarea, evidențierea și validarea informatizată a serviciilor acordate, dar presupune și actualizarea tarifelor de decontare la costul real al serviciilor medicale. Preocuparea pentru debirocratizarea activităților desfășurate de furnizorii de servicii medicale s-a concretizat prin accesarea de către CNAS a 11 proiecte cu finanțare europeană care țintesc, printre altele:

  • validarea online a activității medicale și raportarea în timp real către casele de asigurări de sănătate și implicit eliminarea raportărilor lunare cu scopul diminuării poverii administrative a medicilor, în avantajul actului medical;
  • redimensionarea și optimizarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate (PIAS);
  • automatizarea fluxurilor aferente certificatelor de concediu medical, a biletelor de trimitere, a scrisorilor medicale, a recomandărilor de îngrijiri la domiciliu şi de dispozitive medicale, eliminarea formularelor pe hârtie și utilizarea exclusivă a formularelor electronice;
  • conectarea la platforma europeană de sănătate.

Următoarea rundă de negocieri și consultări pe tema normelor de aplicare a Contractului-cadru va avea loc în perioada 2-16 mai.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.