eHealth în Estonia – Portalurile pentru pacienţi

0

Tehnologia modernă și platformele securizate de comunicare facilitează schimbul de date și de imagini medicale între cetăţean şi instituțiile de sănătate. În Estonia există două tipuri de servicii de e-Health, a căror utilizare le permite beneficiarilor să-și acceseze datele medicale personale prin intermediul internetului: 1) Portalul Național al Pacienţilor (The Nation-wide Patient Portal) – oferit de către stat pentru vizionarea datelor medicale din Dosarul Electronic de Sănătate (Electronic Health Record, EHR) și 2) portalurile pentru pacienți – soluții tehnice furnizate de spitale pentru ca o persoană să-și poată accesa propriile informații medicale stocate în baza de date a spitalului. >>>

Sistemul național estonian al EHR este o bază de date integrată în sistemul informatic al statului. Respectivele date, introduse fie de către cadrele medicale, fie chiar de către pacienți, sunt menite să reflecte starea de sănătate a populației. Conținutul informațiilor stocate la nivel central este reglementat de legislația țării. Baza de date centrală cu informațiile de sănătate ale cetățenilor include:

– 
date de importanță vitală legate de boli cronice, alergii etc.;

– 
informații privind medicul de familie al fiecărui pacient în parte sau utilizarea serviciilor spitalicești;

– 
o prezentare succintă a fiecărui caz care a necesitat asistență medicală ambulatorie sau în spital;

– 
legătura către Sistemul de arhivare și comunicare – PACS (Picture Archiving and Communication System), ce stochează întreaga bază de date din sfera imagisticii medicale.

Fiecare instituție de îngrijiri de sănătate este obligată să trimită toate aceste date la depozitarul central, iar pacientul are dreptul de a bloca accesarea lor de către orice alt potențial utilizator (prin înscrierea pe o listă de evitare – așa-zisul sistem al opțiunii de ieșire sau “opt-out”).

Pentru a realiza un acces securizat la sistemul EHR, în Estonia se folosește X‑Road – platforma pentru schimb de date la nivel național. Aceasta se bazează pe principiul exploatării unui singur set integral de interfețe pentru utilizatori, ce permite organizarea comunicării cu bazele de date. Sistemul oferă suficientă siguranță în ceea ce privește solicitările către baza de date și răspunsurile primite. Soluția tehnică a proiectului nu implică transferarea tuturor bazelor de date către un sistem mai amplu de management al acestora, ci crearea unor variante unificate ale interfețelor de utilizator pentru diferite baze de date. Cetățenii și instituțiile pot să adere la X-Road și să o exploateze gratis. Legitimarea unei persoane se face pe baza cărții de identitate obligatorii, emisă de către stat. Respectivul act este folosit atât pentru identificarea utilizatorului, cât și pentru semnătura digitală a diferitelor documente, precum foi de externare, buletine de analize medicale radiologice etc.

Portalul Naţional al Pacienţilor

Cetățenii au posibilitatea de a-și accesa propriile date prin intermediul Portalului Pacienţilor, unde își pot menționa explicit intențiile și preferințele. Pacientul are dreptul de a restricționa accesul la documente, la raportările privind bolile sale și la toate informațiile personale stocate în sistemul EHR; măsura poate fi stabilită în legătură cu un anumit document sau chiar cu totalitatea datelor din sistem. EHR înregistrează informații privind când, cum și de ce au fost folosite datele (reţine datele de logare), permițând cetățeanului să afle cine i‑a vizualizat înregistrările referitoare la starea sa de sănătate.

Până în luna mai 2011, în sistemul EHR erau stocate diverse categorii de date medicale provenite de la peste jumătate dintre cetățenii Estoniei (55%). Folosirea Portalului Pacienţilor pentru vizualizarea datelor sau pentru declararea preferințelor și intențiilor cetăţeanului a crescut constant în cei doi ani de utilizare. Procentajul cetățenilor care și-au accesat datele medicale prin intermediul acestui portal este de 2,3%.

Pentru textul integral vezi editia print Medica Academica,  luna Iulie – August 2011.

About Author

Peeter Ross Madis Tiik

Comments are closed.