Focus: medici, medici dentişti şi farmacişti. Programe de studii complementare pentru obţinerea atestatelor

0

Lavinia Nanu, director la Centrul Naţional de Educaţie Continuă din cadrul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

Programele de pregătire pentru obţinerea de atestate de studii complementare au rolul de a creşte calitatea competenţelor profesioniştilor şi a performanţei din sănătate: asumarea mai conştientă a responsabilităţilor profesionale, capacitatea de-a utiliza resursele mai eficient, de a lua decizii şi a rezolva problemele din practică. >>>

Programele de pregătire pentru obţinerea atestatelor de studii complementare sunt organizate de Ministerul Sănătăţii (MS) şi intră în categoria programelor de dezvoltare profesională continuă. Se adresează medicilor specialişti, medicilor de medicină generală, medicilor dentişti şi farmaciştilor. Programele de studii complementare sunt adaptate la standardele de pregătire din Uniunea Europeană, pe baza nevoilor de formare pentru fiecare specialitate în parte şi a propunerilor Comisiilor de specialitate din minister, cu avizul Colegiului Medicilor, al Colegiului Medicilor Dentişti şi, respectiv, al Colegiului Farmaciştilor.

Programa cursurilor, metodologia de desfăşurare, criteriile de evaluare, tematica de examen pentru obţinerea atestatului, responsabilul naţional de program şi acreditarea lectorilor, centrele de pregătire, drepturile şi obligaţiile deţinătorului atestatului sunt aprobate de minister pe baza propunerilor făcute de Comisiile de specialitate.  Tot MS echivalează studiile efectuate în străinătate în domeniul de pregătire corespunzător atestatului, cu acordul responsabilului naţional de program şi cu avizul Colegiului Medicilor, al Colegiului Medicilor Dentişti sau al Colegiul Farmaciştilor, pe baza corespondenţelor curriculumurilor de pregătire (conţinut, durată, evaluare). Echivalarea se face atât pentru cetăţeni români cât şi pentru cetăţeni ai unui stat membru UE, ori ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene. Programele de atestate sunt organizate în sistem uni- sau plurimodular, corespunzător prevederilor curriculare. Taxa de participare la program este stabilită conform bugetului de cheltuieli aferent, în baza parteneriatului încheiat cu responsabilul naţional de program şi cu instituţia implementatoare. În urma finalizării programului de pregătire, absolvenţii se pot înscrie la examenul naţional de obţinere a atestatului, care se organizează de către Ministerul Sănătăţii în una sau două sesiuni anuale.

Pentru textul integral vezi editia print Medica Academica

About Author

Medica Academica

Comments are closed.