Granturi privind politicile de sănătate din domeniul cancerului

0

Divizia de oncologie din cadrul MSD a lansat o nouă rundă a Programului de Granturi privind politicile de sănătate din domeniul cancerului și invită comunitatea științifică și academică din România la depunerea de proiecte de cercetare în vederea finanțării prin acest program. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 18 mai, potrivit unui comunicat de presă.

Anul acesta, Programul de Granturi MSD va finanța la nivel global opt granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte provenite din opt țări ale lumii. Pentru al doilea an consecutiv, România a fost aleasă să fie una din cele opt țări eligibile pentru a beneficia de finanțare prin acest Program. Fiecare grant, în valoare de până la 50.000 de dolari USD, va oferi finanțare pentru proiecte de cercetare privind politicile publice în domeniul cancerului, ce pot oferi oportunități de încurajare a dialogului între actorii relevanți și de diseminare a cunoștințelor și informațiilor menite să contribuie la îmbunătățirea îngrijirii pentru pacienții dianosticați cu cancer.

Domeniile de cercetare ce se pot califica în această ediție sunt: Impactul politicilor în domeniul cancerului asupra rezultatelor obținute la pacienții oncologici; Abordări/soluții noi ce pot să îmbunătățească finanțarea și accesul la îngrijirea cancerului; Echitate în îngrijirea cancerului;

Întregul proces are la bază o procedură competitivă de selecție și nu va acorda granturi pentru cercetări privind terapii specifice și rezultatele asociate unor astfel de terapii. În schimb, se concentrează doar asupra cercetării privind politicile de sănătate: legislație, reglementări, programe guvernamentale și intervenții în domeniul cancerului.

Criteriile pentru selectarea celor mai bune proiecte de cercetare dintre cele propuse sunt: Abordarea unor subiecte relevante pentru politicile publice de sănătate naționale sau regionale ce privesc cancerul; Posibilitatea de a extinde cunoștințele existente cu privire la temele eligibile menționate; Posibilitatea de a elabora o lucrare de calitate adecvată, care să fie publicată într-un jurnal de specialitate recunoscut, peer-reviewed; Demonstrarea motivelor pentru care cercetarea propusă este relevantă pentru factorii de decizie și modul în care rezultatele cercetării vor fi diseminate în mod eficace; Cercetarea este efectuată de solicitanți cu o experiență dovedită în realizarea de cercetări independente de înaltă calitate privind politicile de sănătate; Cercetarea se va derula printr-o instituție care își desfășoară activitatea în afara unui scop lucrativ și care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Program; Cercetarea nu trebuie să acopere ceea ce MSD clasifică drept cercetare privind siguranța și eficacitatea medicamentului/terapiei.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.