Noi reglementări privind contractele cost-volum/cost-volum-rezultat

0

Guvernul a modificat printr-o ordonanță de urgență reglementările privind mecanismele de încheiere şi de derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, ceea ce va  permite creșterea accesului pacienților la toate medicamentele inovative în funcție de indicația terapeutică, stadiul bolii și afecțiunile asociate, potrivit unui comunicat de presă CNAS.

„Pentru anul 2018, CNAS a fost autorizată prin Legea bugetului de stat să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 3,9 miliarde lei. Actuala modificare a legislaţiei va permite să extindem semnificativ accesul pacienţilor la medicamente inovative prin acest tip de contracte, în conformitate cu prevederile programului de guvernare din domeniul politicilor de sănătate”, a explicat preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu.

Legislația anterioară (OUG nr. 77/2011)  reglementa că, în situația în care pentru aceeaşi indicaţie terapeutică existau două sau mai multe medicamente cu decizie de includere condiţionată în Lista de medicamente, se putea încheia contract cost-volum/cost-volum-rezultat doar pentru produsul cu costul cel mai mic/pacient/an suportat din FNUASS, fără a exista posibilitatea opțiunii terapeutice în funcție de starea sănătății și comorbiditățile pacientului. De asemenea, era prevăzută o singură grilă de negociere, aplicabilă atât pentru contractele de tip cost-volum cât și pentru cele de tip cost-volum-rezultat, în baza căreia au putut fi încheiate contracte strict pentru medicamentele inovative aferente programelor naţionale de sănătate și bolilor cronice din sublista C –  secţiunea C1, dar nu și pentru medicamentele cu nivel de compensare din bugetul FNUASS sub 100%.

 

În acest sens, prin noul act normativ, pentru contractele de tip cost-volum se prevăd grile de procente fixe care vor fi aplicate progresiv la valoarea consumului trimestrial de medicamente, în funcție de raportul dintre numărul de pacienți efectiv tratați într-un trimestru şi cel al pacienților eligibili conform contractului respectiv.

Pentru contractele cost-volum-rezultat, se va stabili un cost efectiv/pacient cu rezultat medical, cost efectiv care se va aplica atât pentru situațiile în care există un singur medicament, cât și pentru situațiile în care există două sau mai multe medicamente substituibile pe aceeaşi indicație terapeutică. Pentru pacienți nu va exista nici o contribuție personală, diferența dintre prețul de comercializare și costul efectiv/pacient urmând să fie achitată de deținătorii de autorizație de punere pe piață cu titlul de contribuție trimestrială.

Pentru a se asigura continuitatea tratamentului pacienților care beneficiază în prezent de medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, sunt prevăzute norme tranzitorii.

Astfel, contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a noii ordonanțe de urgență, rămân supuse legislației în vigoare de la data la care acestea au fost încheiate. Aceste contracte, în cazul în care vor expira în primele două luni ale ultimului trimestru calendaristic de valabilitate, vor putea fi prelungite, cu acordul părţilor, până la finalul trimestrului respectiv.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.