Noutăți în proiectul normelor de aplicare a contractului-cadru în 2018

0

Medicii de familie vor putea oferi pacienților o serie de servicii noi, potrivit proiectului normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Contractului-cadru, publicat recent pe site-ul CNAS. Printre acestea se numără: spirometrie pentru monitorizarea astmului bronşic şi bolii cronice respiratorii obstructive (BPOC) la pacienții cu diagnostic confirmat (numai de către medicii care au obţinut competenţă confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii); măsurarea continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (efectuare și interpretare Holter TA) pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate; completarea şi eliberarea fișei medicale sintetice necesară copiilor cu dizabilități pentru încadrarea și reevaluarea în grad de handicap; completarea şi eliberarea adeverinței pentru încadrarea în muncă a șomerilor beneficiari ai pachetului de bază. De asemenea, medicii de familie vor putea recomanda efectuarea analizelor de depistare a infecţiei cu viruşii hepatitelor cronice B şi C pentru toate categoriile de asiguraţi (în prezent pot fi recomandate numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate).
Diagnosticul precoce al tumorilor mamare şi al leziunilor precanceroase ale colului uterin, supravegherea sarcinii cu risc şi a hipertensiunii arteriale esențiale sunt servicii medicale de spitalizare de zi ce vor putea fi efectuate în ambulatoriul de specialitate clinic, cu decontare din fondul aferent asistenţei medicale spitalicești.
Tot în ambulatoriu, în baza biletului de trimitere valabil 60 de zile, se vor putea acorda consultaţii de îngrijiri paliative de medicii cu competență/atestat în specialitate (4 consultaţii/ trimestru/asigurat, dar nu mai mult de două pe lună), în cadrul cărora se pot recomanda: îngrijiri paliative la domiciliu, analize şi investigaţii medicale, medicamente şi servicii conexe actului medical (psihologice, logopedice, kinetoterapeutice etc.). Pachetul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu a fost revizuit în totalitate, introducându-se servicii noi asigurate de echipe multidisciplinare (medic, asistent, psiholog, kinetoterapeut).
Documentele pentru obţinerea dispozitivelor medicale se vor putea transmite casei de asigurări de sănătate prin poştă sau se vor putea depune/ridica de rudele de gradul I şi II ale beneficiarului (nu doar de părinţii sau copiii acestuia, ca până acum).
Termenul de înlocuire a fotoliilor rulante acordate pe perioadă nedeterminată a fost redus de la cinci la trei ani, iar termenul maxim pentru care pot fi prescrise aparatele de administrare continuă de oxigen persoanelor cu grad de handicap accentuat sau grav a fost extins de la trei la 12 luni şi pentru alte afecţiuni respiratorii cronice obstructive sau restrictive decât BPOC. Totodată, dispozitivele pentru protezare stomii au fost defalcate pe tipuri, în funcţie de caracteristicile şi nevoile pacienţilor.
Modificări în finanțarea furnizorilor de servicii medicale
În ceea ce privește medicina primară, valoarea minimă garantată a punctului per capita creşte la 5,8 lei (4,8 lei în prezent), iar valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu, la 2,8 lei (2,2 lei în prezent). Pentru medicina de specialitate clinică din ambulatoriu, valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu creşte la 2,8 lei (2,2 lei în prezent). Pentru unele spitale de copii, tariful pe caz ponderat în acest an poate fi majorat cu până la 15% față de anul 2017, în conformitate cu strategia de finanţare a Ministerului Sănătăţii. Consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat au stabilite tarife unitare; de asemenea, se echilibrează ponderea criteriilor pentru stabilirea valorii contractelor cu furnizorii de servicii de medicină fizică și de reabilitare din ambulatoriu (50% pentru resurse umane, 50% pentru resurse tehnice). În cazul îngrijirilor medicale și paliative la domiciliu, se introduce valoarea de contract. Prin noile norme metodologice se reglementează și modul în care asiguraţii vor beneficia de servicii medicale pe perioada vacanţei medicului lor de familie.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.