Ocuparea, prioritatea reformei politicii de coeziune

0

Comisia Europeană a prezentat pe 10 noiembrie proiectul pentru reforma politicii de coeziune, corelând finanțarea regională cu realizarea obiectivelor stabilite în Strategia pentru ocupare și creștere economică 2020, conform Euractiv. Publicarea propunerilor Comisiei marchează demararea oficială a viitoarei politici de coeziune după anul 2013, în cadrul următoarei perioade bugetare. Principalele obiective ale Strategiei 2020 sunt creșterea economică, crearea locurilor de muncă, reducerea sărăciei și eficiența energetică. Raportul aprobat, al 5-lea Raport de Coeziune, este un document de 264 de pagini care analizează impactul și rezultatele politicii de coeziune în ultimii șapte ani (2000 – 2006), comparând creșterea economică și ratele de ocupare în fiecare regiune, inclusiv în noile state membre. “Trebuie să cheltuim mai inteligent, urmând prioritățile UE și adăugând valoare la ceea ce autoritățile regionale deja fac”, a spus Johannes Hahn, comisarul însărcinat cu politica regională, împreună cu colegul său László Andor, responsabil pentru ocupare, politică socială și incluziune. Potrivit celui mai recent Eurobaro-me-tru, cei mai mulți europeni consideră că șomajul ar trebui să fie prioritatea numărul unu. Comisia con-sideră că pe fondul crizei economice este mai im-por-tant ca niciodată ca UE să investească în creș-terea competitivității Europei ca întreg, decât să continue să aloce majoritatea resurselor financiare pentru a ajuta cele mai sărace regiuni. Bugetul pentru politica de coeziune va fi conturat după 2013, după rezultatul negocierilor cu statele membre pe baza cadrului multianual pentru perioada 2014 – 2020.

După ce Comisia stabilește un cadru strategic general, fiecare stat membru va fi invitat să negocieze propriul contract cu Comisia, scopul fiind ca banii din fonduri europene să fie folosiți complementar cu politicile finanțate de la nivel național.

O altă idee este ca un procentaj al fondurilor să fie inițial rezervat și apoi distribuit regiunilor care au cele mai bune rezultate. De asemenea, Comisia caută soluții pentru a simplifica sistemul de distribuire a fondurilor, cât și pentru a îmbunătăți monitorizarea și evaluarea programelor. Proiectul Comisiei va fi discutat în următoarele luni, părțile interesate urmând să-și susțină poziția, prioritățile și dorințele până la sfârșitul lunii ianuarie 2011. Ideile Comisiei și propunerile părților vor fi discutate la al 5-lea Forum de Coeziune, la Bruxelles, pe 31 ianuarie și 1 februarie. Politica regională a UE are ca scop coeziunea socială în 27 de state membre și cele 271 de regiuni. În exercițiul bugetar actual (2007 – 2013), sumele cheltuite pe politica regională au ajuns la o medie de 50 de miliarde euro pe an, circa o treime din bugetul total al UE. Politica regională este implementată prin Fondul pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune. 80% din finanțare este acordată regiunilor celor mai sărace, în special noilor state membre, precum și Greciei, Portugaliei, Spaniei și sudului Italiei. (Delia Budurcă) <<<

Editia print luna decembrie 2010

About Author

Medica Academica

Comments are closed.