Politica de sănătate publică şi reabilitarea asistenţei medicale în România în perioada de tranziţie. O viziune personală

0

Prof. Dr. Petru Armean, UMF “Carol Davila”, Bucureşti

48-49a

În toate ţările dezvoltate asigurarea şi promovarea sănătăţii populaţiei este responsabilitatea statului prin autorităţile sale. În România, luându-se cu mai mulţi ani în urmă decizia politică de schimbare profundă şi durabilă a sistemului de sănătate, respectiv de reformă sanitară, aceasta trebuie transpusă în practică, având drept scop final îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. În viziunea noastră, obiectivele principale ale reformei sanitare în România sunt:

• accesibilitate generală la servicii de sănătate;

• echitate în furnizarea serviciilor, în funcţie de nevoile şi aşteptările populaţiei;

• îngrijiri de sănătate de calitate;

• creşterea eficienţei în cheltuirea banului public;

• alocarea judicioasă a resurselor în plan naţional şi teritorial.

Pentru a-şi atinge scopurile, politica sanitară trebuie să fie unitară şi integrată multisectorial, având drept priorităţi strategice următoarele:

• promovarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor;

• dezvoltarea serviciilor de îngrijiri de sănătate;

• dezvoltarea asistenţei medicale în mediul rural şi pentru persoanele în vârstă;

• dezvoltarea unor servicii de îngrijiri medico-sociale şi preventive;

• diminuarea deceselor evitabile, având în vedere faptul că, în România, 15% din decese se încadrează în această categorie, dar, în prezent, nu sunt evitate;

• influenţarea factorilor de risc major pentru sănătate.

Consiliul Naţional de Coordonare a Reformei Sanitare – o nouă instituţie

Considerăm că, în plan instituţional, trebuie înfiinţat Consiliul Naţional de Coordonare a Reformei Sanitare care:

• 
să asigure coerenţa politicilor sanitare, ţinând cont şi de responsabilităţile României, ca ţară membră a Uniunii Europene;

• 
să elaboreze şi să aplice programele intersectoriale de sănătate şi de protecţia consumatorului şi să stabilească priorităţile pe termen mediu şi lung.

[…]

PETRU  ARMEAN

1982 – Facultatea de Medicină Generală din Cluj Napoca

Manager Spital clinic „Th Burghele”

Profesor universitar UMF “Carol Davila” Bucureşti, doctor în ştiinţe medicale

Specializări în medicină internă, gastroenterologie, management sanitar şi sănătate publică

2000 – Teza de doctorat cu titlul „Date actuale privind recuperarea bolnavului cardiac vârstnic”

Cursuri de specializare în Germania, Franţa, Elveţia, SUA

27 de ani de experienţă medicală, 15 ani de experienţă managerială (inclusiv secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi diferite poziţii în cadrul CNAS), 10 ani experienţă în învăţământul superior

Pentru textul integral vezi editia print Medica Academica

About Author

Medica Academica

Comments are closed.