Prescripția Electronică, utilizată în exclusivitate de la 1 ianuarie

0

De la 1 ianuarie 2013, Prescripția Electronică va fi utilizată în exclusivitate atât în format “online”, cât și “offline la cabinet” și “offline la domiciliu”, informează Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Medicația înscrisă pe formularele de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală (formularele autocopiante) se va elibera numai dacă acestea au data prescrierii până
în 31 decembrie 2012, inclusiv.  Orice înscris cu o dată ulterioară nu va fi validat la plată pentru farmacii. Conform legislației toți furnizorii de servicii medicale trebuiau să se alinieze cerințelor tehnice pentru implementarea prescrierii electronice până la 31 decembrie 2012. Utilizarea altor formulare pentru
prescrierea medicamentelor cu și fără contribuție personală atrage răspunderea persoanelor vinovate.

CNAS și Casele de Asigurări de Sănătate au stabilit un serviciu de permanență între 29 decembrie 2012 – 03 ianuarie 2013 pentru rezolvarea promptă a unor eventuale probleme cu certificatele electronice, contractele din SIUI sau pentru alte disfuncționalități.

Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1.389/2012 pentru aprobarea Contractului-cadru s-a prelungit până la 28 februarie 2013. Acest lucru nu împietează utilizarea în exclusivitate a prescripției electronice de la 1 ianuarie 2013. Medicația înscrisă pe formulare autocopiante se va elibera numai de pe acele rețete care au data prescrierii până în 31 decembrie 2012.

Pentru perioada 29 decembrie 2012 – 03 ianuarie 2013 toți prescriptorii trebuie să preia în sistem propriu un calup suficient de mare de serii și numere de prescripție electronică (disponibile pentru prescriere) și să aibă un număr suficient de mare de prescripții electronice pretipărite pentru a putea asigura continuitatea prescrierii chiar și în situații limită (lipsă curent electric, lipsă internet etc.). Prescripțiile Electronice “offline la cabinet” și/sau “offline la domiciliu” sunt la fel de valabile pentru eliberare ca și cele “online”.

Farmaciile sunt obligate să elibereze medicația de pe orice variantă a prescripției electronice.

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.