Preşedintele CNAS: Pacienţii din spital nu trebuie să-şi mai cumpere medicamente

0

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Cristian Buşoi, a declarat luni cu prilejul anunţării bugetului CNAS propus pentru anul 2014 că ambiţia sa este ca în 2014 niciun pacient din spital să nu mai fie trimis să-şi cumpere medicamente, asta după ce în acest an principala realizare a fost plata datoriilor restante către furnizori, odată cu necesitatea implementării şi în România a unor Directive europene.

Preşedintele CNAS a explicat că îşi doreşte ca în noul Contract Cadru să existe reglementări mai aspre în relaţia cu furnizorii de servicii medicale, astfel încât dacă apar situaţii în care serviciile de laborator, de exemplu, sunt decontate şi de către CNAS dar sunt plătite şi de către pacienţi, CNAS să aibă posibilitatea de a rezilia contractul cu furnizorul respectiv.

Conform cifrelor anunţate de Cristian Buşoi, bugetul creşte pe cea mai mare parte a segmentelor. Bugetul stabilit de Guvern pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în anul 2014 şi trimis spre dezbatere şi adoptare în Parlament este de 22,559 miliarde lei.

Bugetul pentru Programul de oncologie creşte la 1,217 miliarde lei, cifră care va permite şi introducerea unor programe de paliaţie, radioterapie şi a unor programe punctuale de prevenţie, conform şefului CNAS.

Programul de diabet creşte de la 768 mil lei la 836 mil lei, cel de transplant de la 62 le 72 milioane de lei, cel pentru bolile rare de la 70 la 79 milioane de lei, iar cel pentru bolile cardiovasculare de la 58 la 130 de milioane de lei.

În ceea ce priveşte plata medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale, preşedintele CNAS a anunţat că în acest an, ca urmare a aducerii la zi a plăţilor ca urmare a necesităţii implementării Directivei Plăţilor Întârziate a fost necesară plata a 3,2 miliarde lei, iar acestă sumă se va ridica, conform estimărilor, la finalul anului la 3,6 miliarde lei.

Astfel, dacă în 2012 pentru plata medicamentelor, materialelor şi dispozitivelor medicale s-au cheltuit 7,674 miliarde lei, în 2013 suma va ajunge la 10,7 miliarde lei, iar pentru 2014 este alocată suma de 9 miliarde lei.

Pe programele naţionale fondurile alocate se cifrează la 3,3 miliarde lei, detaliate după cum urmează:

      mii lei  
Denumire Program naţional curativ Credite de angajament an 2012 Credite de angajament an 2013 Credite de bugetare an 2014 Nr. pacienţi trataţi în 2013
Programul naţional de oncologie 1.041.290 1.090.939 1.217.216 99.000
Programul naţional de diabet zaharat 692.146 768.477 836.576 860.637
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 67.000 62.292 71.858 2.760
Programul naţional de tratament pentru boli rare 191.830 70.610 78.795 1.518
Programul naţional de tratament al bolilor neurologice *cuprins in PN boli rare 105.000 105.000 2.500
Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei *cuprins in PN boli rare 40.115 40.115 1.330
Programul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 6.900 6.349 6.384 77
Programul naţional de boli endocrine 3.951 4.500 5.026 16.050
Programul naţional de ortopedie 32.870 45.471 47.760 11.733
Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 1.348 900 900 45
Programul naţional de boli cardiovasculare finanţat  de MS 58.853 130.186 12.569
Programul de sănătate mintală finanţat  de ms 1.400 1.867 15.500
Program naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă finanţat de MS 13.314 22.195 1.550
Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 685.032 691.882 803.110 10.761
Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV 235.080 60.000 preluat de MS  
Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei 13.914 3.200 preluat de MS  
Programul naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice 50.295 18.179 preluat de MS  
Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice finanţat de MS 2.531 preluat de MS  
Total 3.021.656 3.044.012 3.366.987  

Fondurile alocate spitalelor – 461 în contract cu CNAS – cresc de la 7,693 miliarde de lei (2013) la 8,297 miliarde de lei (2014), evitându-se astfel, apreciază preşedintele CNAS, situaţia comună ultimilor ani ca pentru perioada finală a anului să fie angajate plăţi în contul anului următor.

Conform preşedintelui CNAS, în urma unor consultări care urmează în luna decembrie vor fi stabilite o serie de reglementări astfel încât spitalele să fie încurajate să folosească sistemele de spitalizare de zi şi îngrijire la domiciliu şi să reducă internările în sistem de spitalizare continuă, încurajat astăzi de sistemul DRG.

Cresc şi fondurile destinate serviciilor paraclinice, de la 376,581 milioane de lei (2013) la 750 milioane de lei (2014). În contract cu casele de asigurări se află 1.503 de furnizori de investigaţii medicale paraclinice. Conform preşedintelul CNAS, se află în lucru un sistem informatic pentru actualizarea în timp real a informaţiilor de la aceşti furnizori.

Sumele alocate asistenţei primare cresc de la 1,326 miliarde de lei (2013) lei la 1,484 miliarde lei (2014). În contract cu CNAS se află 11.368 de medici de familie, ale căror venituri vor creşte cu aproximativ 10% odată cu noile responsabilităţi primite prin pachetul minim de servicii medicale.

Bugetul pentru îngrijirile la domiciliu va fi majorat de la 46,23 milioane de lei (2013) la 62,12 milioane de lei (2014).

Finanţarea pentru stomatologie revine aproximativ la nivelul anului 2012, după ce în 2013 fusese drastic redusă. Astfel, bugetul pentru stomatologie creşte de la 13,2 milioane de lei (2013) la 60 milioane de lei (2014).

În ceea ce priveşte plata tratamentelor în străinătate, au fost alocate 585 milioane lei. Suma totală a datoriilor pentru furnizorii externi se ridică la 168 milioane euro, din care 33 milioane de euro vor fi plătiţi până la finalul anului 2013. Conform preşedintelui CNAS, bugetul alocat pe 2014 va permite achitarea integrală a acestor datorii. După vizita în Austria făcută de preşedintele CNAS pe subiectul acestor datorii, va urma şi una în Germania, apoi o alta în Franţa, urmând ca ulterior să fie soluţionate şi situaţia datoriilor la furnizorii italieni şi spanioli.

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.