Proiect finanțat din fonduri europene pentru specialiști în medicină legală

0

Un număr de 200 de tineri medici specialiști din domeniile psihiatrie, medicină legală, psihologie au dobândit competenţe crescute în a dezvolta proiecte de cercetare transnaţională prin formare în managementul cercetării avansate, cât și în domeniul expertizei medico-legale psihiatrice. Aceasta s-a realizat în cadrul proiectului „Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare în domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale”, derulat în ultimii trei ani.
„Acest proiect a venit să acopere o pată albă, legată de profesionalizarea expertizei medico-legale psihiatrice şi de elaborarea unor standarde ştiinţifice într-unul dintre cele mai dificile şi importante domenii ale actelor expertale. Aceasta deoarece investighează un domeniu complex, cum este cel al stării psihice la nivel individual, iar pe de altă parte, defineşte responsabilitatea sau iresponsabilitatea penală sau civilă. Cu alte cuvinte, definește evoluţia socială ulterioară a unei persoane. Trebuie să ne gândim că o eroare în cadrul unei expertize medico-legale psihiatrice poate lăsa o persoană periculoasă pentru societate în libertate sau, dimpotrivă, poate trimite în închisoare un om bolnav. În acest moment putem spune ca în România există specialiști care vor crește calitatea, pertinența și concludența expertizei medico-legale psihiatrice”, a declarat prof. dr. Vasile Astărăstoae.
Proiectul a venit într-un context în care nu existau suficiente resurse financiare pentru dezvoltarea unui program de formare iniţială şi continuă în domeniul managementului cercetării ştiinţifice avansate şi al expertizei psihiatrice medico-legale.
În cadrul proiectului au fost încheiate parteneriate între Spitalul Socola Iaşi, Colegiul Medicilor România, Institute of Psychiatry-King’s College London, Departamentul de Sănătate Mintală Trieste, Cornwall Partnership Trust (Marea Britanie), Adviseurs Voor Organisatiewerk (Olanda) şi Universitatea Alexandroupolis (Grecia). Proiectul a dezvoltat şi susţinut programe postdoctorale în patru centre universitare din ţară: Iaşi, Bucureşti, Timişoara şi Cluj Napoca, a introdus standardele europene în formarea iniţială şi perfecţionarea continuă a experţilor în psihiatrie medico-legală. Experții în psihiatrie medico-legală au fost certificaţi conform cerinţelor internaționale şi integraţi în comisiile de specialitate.
Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară: 1 ,,Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie: 1.5 ,,Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”. Beneficiarul proiectului a fost Institutul de Medicină Legală Iaşi, iar parteneri UMF „Gr.T.Popa” Iaşi, INML „Mina Minovici” şi Institutul de Medicină Legală Timişoara. Valoarea proiectului s-a ridicat la 8,78 milioane lei. (D.B.)

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.