Proiectul de lege privind reproducerea prin intermediul mamelor purtătoare, în dezbatere publică

0

Ministerul Sănătăţii promovează, astăzi, în dezbatere publică proiectul de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator, acesta urmând să fie postat pe pagina de web a Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, secţiunea Transparenţă Decizională, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

“Pe durata acestei perioade aşteptăm propuneri şi observaţii privind acest subiect important pentru domeniul medical. Proiectul de Lege conturează cadrul juridic al activităţilor necesare pentru realizarea reproducerii umane asistate cu terţ donator, care este reprezentat de prevederile din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil”, a declarat Attila Cseke, ministrul Sănătăţii.

Proiectul de Lege defineşte dreptul la reproducere, sănătatea reproducerii umane, tehnologiile de asistare medicală a reproducerii umane, noţiunea de donator terţ, accesul la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator, infertilitatea, fertilizarea in vitro,  inseminarea artificială şi donarea de material reproductiv.

De asemenea,  în proiect sunt cuprinse prevederi referitoare la unităţile sanitare în care se efectuează tehnicile şi procedurile de reproducere umană asistată, dar şi la personalul care realizează în practică reproducerea medicală asistată cu terţ donator.

În propunerea elaborată de Minister sunt specificate modalităţile de realizare a acestei metode de tratament, procedurile şi tehnicile permise şi interzise, obligativitatea prelevării de material reproductiv numai de la donatori în viaţă, obligativitatea consimţământului scris, liber, prealabil şi expres al donatorului şi al cuplului solicitant, precum şi obligativitatea informării asupra riscurilor posibile.

Conform proiectului de act normativ, activitatea de  reproducere umană asistată medical cu terţ donator va fi organizată şi controlată de Ministerul Sănătăţii, iar supravegherea şi coordonarea activităţilor de  reproducere umană asistată medical cu terţ donator se va face de către  Agenţia Naţională de Transplant.

Vor putea recurge la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator, părinţii care îndeplinesc cumulativ o serie de condiţii care vor fi stabilite prin ordin de ministru, de exemplu dacă suferă de sterilitate ce nu poate fi tratată prin nicio metodă terapeutică clasică sau intervenţie chirurgicală, în special în cazul incompatibilităţii imunologice, a existenţei unor imposibilităţi de contact între cele două celule germinative sau a  sterilităţii din cauze necunoscute.

Tehnicile de reproducere umană asistată medical cu terţ donator  vor fi cele realizate în cadrul procedurilor de fertilizare in vitro şi de inseminare artificială.

Criteriile medicale de selecţie a terţului donator vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. Actul donării este gratuit, iar identitatea terţului donator este confidenţială.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.