Vlad Tica, vicepreşedinte CMR: Medicii sunt insuficient simulati pentru a participa la EMC

0

Delia Budurcă

Prof. Dr. Vlad Tica, vicepreşedinte al Colegiului Medicilor din România (CMR), consideră că accesul la programele de Educaţie Medicală Continuă (EMC) trebuie extins printr-o mai bună stimulare financiară, dar şi prin creşterea atractivităţii şi calităţii programelor. >>>

p32_33

– În ce constă activitatea de educație medicală continuă (EMC)  ?

– EMC reprezintă totalitatea activităţilor  planificate de pregătire teoretică şi/sau practică destinate medicilor, în vederea  dobândirii /
/îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini profesionale necesare creşterii calităţii asistenţei medicale şi a nivelului de performanţă în domeniul res-pectiv.

– Cât de importantă este aceasta pentru cariera unui medic  ?

– “Cine întru muritori este atât de învățat, căruia mai multă parte a învățăturii să nu-i lipsească?”, spunea Dimitrie Cantemir. EMC este parte a programului personal al educației de-o viață, în care fiecare medic se angajează din prima zi de facultate și până în momentul retragerii sale din activitate.

Cei mai importanți factori motivaționali pozitivi sunt:

– calitatea actului medical oferit

– aprecierea pacienților

– conștiința față de profesionalism

– recunoașterea colegilor

– punctaj concursuri

– mediul profesional /social

Colegiul Medicilor din România (CMR) este una din cele două autorităţi naţionale competente recunoscute legal și care reprezintă profesia medicală. Unul din rolurile fundamentale al CMR este de‑a „acţiona pentru dezvoltarea profesiei medicale şi a prestigiului ei în cadrul vieţii sociale”, iar scopul declarat este implementarea calităţii în practica medicală.  Este unanim acceptat astăzi, în toate ţările dezvoltate, că elementul cheie în acest demers este educaţia. Evoluţia modernă a conceptului educaţional este legată de continuitatea individualizată a procesului, având drept rezultat modelarea însuşirii de cunoştinţe, aptitudini şi atitudini în vederea optimizării performanţei, ţinând cont, pe de o parte, de profilul personalităţii şi capacităţii fiecărui om şi, pe de alta, de cerinţele de calitate a serviciilor prestate şi de nevoile socio-profesionale.

– Cum funcționează în România Educația Medicală Continuă  ?

– CMR consideră de actualitate dezvoltarea programului propriu de EMC, detaliat metodologic în Decizia nr. 2/2009, ce a modificat și îmbunătăţit Decizia nr. 67/2005, urmărind adaptarea acestuia la standardele europene şi internaţionale, precum şi recunoaşterea şi integrarea lui în programele similare din UE, bazat pe:

1. Conceptual, EMC este o necesitate şi o obligaţie în profesia medicală, ca şi în orice altă profesie. Formarea profesională este permanentă pe parcursul întregii cariere: începe cu instruirea de bază, se continuă cu formarea specializată şi se prelungeşte pe parcursul întregii vieţi profesionale. EMC este o obligaţie profesională etică, dar şi morală. În mod fundamental, ea trebuie să fie o decizie responsabilă şi personală a medicului.

Organizaţia profesională naţională este liberă să decidă, de o manieră democratică, dacă respectarea criteriilor de EMC poate constitui o obligaţie formală sau nu.

Medicul specialist care nu satisface aceste criterii nu poate pierde calitatea sa de medic sau de specialist, dar trebuie să înţeleagă faptul că poate fi personal dezavantajat într-o altă manieră.

2. Conţinutul EMC trebuie să ţină seama de situaţia specifică a medicului şi are, în consecinţă, un caracter individual. Sistemele de cuantificare prin unităţi, ore de EMC sau credite sunt preferabile tuturor formelor de evaluare şi de re-certificare a cunoştinţelor medicului specialist.

3. Controlul unor astfel de sisteme trebuie să fie în mâinile organizaţiilor reprezentative ale corpului medical, şi pot include şi modalităţi de autocontrol.

O evaluare pertinentă a EMC nu se poate face decât prin culegerea unor informaţii relevante pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de perfecţionare profesională, ceea ce se realizează printr‑un proces de monitorizare permanentă a acestor activităţi de educaţie, formală sau informală. De cele mai multe ori cele două procese sunt abordate împreună, evaluarea reprezentând, de fapt, scopul monitorizării.

La nivelul departamentului profesional ştiinţific al CMR, EMC este monitorizată începând din 1999. Au fost introduse în baza de date activităţi şi acţiuni educaţionale

1. formale – de exemplu cursurile de învăţământ postuniversitar organizate de Universităţile de Medicină

2. informale (congrese, conferinţe, simpozioane, mese rotunde etc., organizate în principal de societăţile profesionale medicale de specialitate) pentru care furnizorii de EMC – acreditaţi de către CMR – au solicitat creditare

Pentru fiecare acţiune creditarea se face în baza metodologiei amintite mai sus şi, după desfăşurarea acesteia, se primeşte lista cu participanţii la acţiune şi cu modelul certificatului de participare emis.

Se realizează astfel:

• evidenţa furnizorilor de EMC şi acreditarea lor de către CMR,

• evidenţa acţiunilor organizate de aceştia şi a planurilor concrete de desfăşurare a acţiunilor,

• listarea participanţilor.

– Care sunt tendințele la nivel european în Educaţia Medicală Continuă  ?

– Tendinţele actuale în acreditarea europeană a EMC sunt asemănătoare cu cele pe care ni le-am propus şi noi, la nivelul Colegiului Medicilor din România. Acestea includ trecerea treptată la Dezvoltarea Profesională Continuă (DPC), în principal prin amplificarea utilizării feed-back-ului obţinut din practica profesională bazată pe criterii şi standarde de calitate, optimizarea performanţei fiind fundamentată pe continuitatea individualizată a  procesului, atât în legatură cu factorii individuali, cât şi cu cei socio-profesionali.

De asemenea, urmărim continuarea procesului de uniformizare a sistemului de creditare la nivel european şi mondial (vezi AMA), vizând recunoaşterea reciprocă a creditării EMC.

Pentru textul integral vezi editia print Medica Academica

About Author

Medica Academica

Comments are closed.