Actualităţi în tratamentul multimodal al metastazelor hepatice ale cancerului colorectal

0

În emisfera vestică, adenocarcinoamele colorectale se situează pe locul patru între cancerele adultului (ca incidenţă), reprezentând a doua cauză de deces prin cancer, după neoplasmul pulmonar.

Aproximativ ju-mă-tate din aceşti pa-cienţi dezvoltă me-tastaze hepatice (MH), ficatul fiind sediul predilect de localizare a metastazelor cancerului colo-rectal (CCR).

Circa o cincime din pacienţii cu CCR prezintă MH încă din momentul diagnosticării tumorii primare (metastaze sin-crone), iar o treime din pacienţi dezvoltă MH ulterior (metastaze metacrone).

În prezent, tratamentul MHCR este multimodal, implicând cola-borarea între chirurg, oncolog, chimioterapeut şi radiolog.

Metodele terapeutice disponibile în prezent sunt:

Rezecţia hepatică

Ablaţia prin mijloace fizice – hipertermie (radiofrecvenţă, mi-cro-unde, laser) sau criochirurgie

Chimioterapia sistemică sau loco-regională (administrarea de chimioterapice prin cateter introdus în artera hepatică)

Anticorpii monoclonali

Rezecția hepatică

De mai mult de trei decenii s-a demonstrat că rezecţia hepatică este tratamentul de elecţie al MHCR, oferind cele mai îndelungate supravieţuiri (peste 25% la cinci ani, în centrele specializate) şi chiar şansa vindecării unora din pacienţii care au beneficiat de hepatectomie curativă.

Din acest motiv, în prezent, rezecţia hepatică reprezintă standardul în funcţie de care se apreciază eficacitatea oricărei alte metode terapeutice.

a. Indicaţiile rezecţiei hepatice

Dacă în urmă cu două-trei decenii rezecţia hepatică era recomandată numai anumitor pacienţi care prezentau o serie de factori de prognostic favorabil (mai puţin de patru metastaze hepatice, al căror diametru maxim nu depăşea 5 cm, apărute la mai mult de un an de la rezecţia tumorii primare), în ultimii ani am asistat la o schimbare a paradigmei în ceea ce priveşte indicaţiile rezecţiei hepatice, în prezent hepatectomia fiind recomandată ori de câte ori aceasta se poate efectua fără ţesut restant (R0) şi în condiţii de siguranţă.

Astfel, la ora actuală, MHCR sunt considerate rezecabile atunci când prin evaluarea preoperatorie se anticipează că:

• Leziunile pot fi rezecate complet

• Cel puţin două segmente hepatice adiacente pot fi păstrate integral, cu vascularizaţie şi drenaj biliar indemne

• Ficatul restant are un volum adecvat

La pacienţii cu ficat normal, volumul minim al ficatului restant  care permite efectuarea în condiţii de siguranţă a unei rezecţii hepatice este de 25-30%, în timp ce la pacienţii cu hepatopatii cronice sau cu multiple cure de chimio-terapie, volumul minim este recomandabil să reprezinte 30-40% din volumul hepatic total funcţional.

40-43_02

Pentru textul integral vezi editia print Medica Academica

dr. Sorin Alexandrescu, asistent universitar în Clinica de Chirurgie Generală a Institutului Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic Fundeni, din cadrul UMF “Carol Davila”, București

About Author

Medica Academica

Comments are closed.