AOŞR – Academia Oamenilor de Ştiinţă din România ACADEMIA OAMENILOR de ŞTIINŢĂ din ROMÂNIA celebrează 80 de ani (1935 – 2015) partea a II-a

0

Trecutul este uşa viitorului. (acad. Bogdan Petriceicu HAŞDEU – 1838-1907) 

Trecutul sănătos şi plin de cuviinţă ne va fi sfătuitor şi îndreptător la tot pasul. (acad. Nicolae IORGA – 1871-1940)

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR) – forul academic naţional de instituţionalizare transdisciplinară a ştiinţei româneşti sărbătorește 80 de ani de existenţă (1935-2015). Este o sărbătoare academică, care fundamentează şi recunoaşte ştiinţa ca motor, evoluţie, revoluţie şi progres în civilizaţia contemporană globală.

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – AOŞR şi-a omagiat cei 80 de ani de existenţă în spiritul antichităţii latine, civilizaţiei cunoaşterii, dezvoltării durabile şi societăţii informaţionale:Facta, non verba (Fapte, nu cuvinte); Facta loquuntur (Faptele vorbesc); Historia magistra vitae (Istoria este învăţătoarea vieţii) – Marcus Tullius CICERO; Consilium futuri ex praeterito venit (O hotărâre cu privire la viitor vine din trecut) – Lucius Annaeus SENECA; Consultor homini tempus utilissimus (Cel mai folos sfătuitor este pentru om timpul) – Publilius SYRUS, personalizate la rolul AOŞR pe plan naţional şi internaţional: ştiinţă, progres, transdisciplinaritate şi  civilizaţie.

Aniversarea continuităţii AOŞR timp de 80 de ani s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile de activităţi ştiinţifice, bilanţuri şi festivităţi (25-27 martie 2015).

Miercuri, 25 martie,de Ziua Bunei Vestiri, a avut loc la sediul central al academiei Sesiunea solemnă aniversară, condusă de Prezidiul AOŞR: Preşedinte – Gral(r) prof. dr. Vasile CÂNDEA, MD, PhD, DrHC, Vicepreşedinţi – Prof. dr. ing. Adrian BADEA şi Dr. ing. Ion BASGAN, Secretar ştiinţific – Prof. CS 1. dr. fiz. Doru-Sabin DELION. Membrii prezidiului au obiectivat prin docu­mente, realizări şi certitudini rolul, importanţa şi excelenţa academică – ca permanenţă a “vârstei” de 80 de ani împliniţi de AOŞR.

Doi membri fondatori ai AOŞR au desăvârşit solemnitatea. Prof. dr. ist. Ioan SCURTU – preşedintele Secţiei XI de Ştiinţe istorice a relevat o excepţională sinteză istorică a academiei, iar Prof. dr. filosofie Constantin VLAD, diplomat şi ambasador al României, membru al Consiliului Onorific, a evocat o remarcabilă paralelă a faptelor, privind cele două personalităţi – fondatori şi preşedinţi: Prof. dr. med. Constantin ANGELESCU (1869-1948) – creatorul Academiei de Ştiinţe din România (în 1935) şi Prof. dr. med. Vasile CÂNDEA (n. 1932) – cel care a re-născut-o prin lege (în 2007) ca Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, continuator şi unic legatar.

Prima zi AOŞR s-a încheiat solemn prin dezvelirea busturilor de bronz ale celor două personalităţi ale ştiinţei româneşti, care ca fondator şi, respectiv, refondator şi‑au legat indisolubil numele de AOŞR: Constantin ANGELESCU şi Vasile CÂNDEA.

Semnificaţia de spiritualitate (“plinirea timpului”) şi de înălţare (“vestirea”) în Ziua Bunei Vestiri a fost redată de ÎPS TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului, care a evocat Divinitatea, creaţia Divinităţii – omul, opera omului – ştiinţa, organizarea academică a ştiinţei – AOŞR. Apoi ÎPSSa a sfinţit (invocând prin rugăciuni harul lui Dumnezeu) cele două busturi, iar corul său bisericesc a desăvârşit solemnitatea.

 

Ziua a doua, în 26 martie 2015, a fost – conform moralei sociale latine a faptelor (înscrisă la început) – ZiuaŞtiinţei, desfăşurată în sălile Universităţii Politehnica din Bucureşti.

În plenul Adunării generale a membrilor AOŞR, Preşedintele Vasile CÂNDEA şi secretarul ştiinţific Doru-Sabin DELION au prezentat Activitatea ştiinţifică AOŞR în anul 2014. Impresionantul bilanţ – constituit de rezultatele celor 13 Secţii de Ştiinţe ale AOŞR – a evidenţiat (volum de 88 pp.): Sesiunile ştiinţifice de Primăvară (Bucureşti) şi Toamnă (Constanţa) ale AOŞR; Manifestările ştiinţifice (Simpozioane, Conferinţe, Congrese) organizate de/şi sub egida AOŞR, de filialele sale din ţară şi străinătate; Activitatea Comisiilor şi Comitetelor ştiinţifice sub egida AOŞR; Discursuri de recepţie susţinute în 2014 de membrii AOŞR; Premiile AOŞR pe anul 2012 – pe secţii; Activitatea publicistică a Editurii AOŞR – Reviste, periodice, monografii, tratate; Activitatea de cercetare ştiinţifică (contracte, parteneriate, colaborări ale AOŞR); Performanţa – vizibilitatea AOŞR în Baza internaţională de date ISI-WEB of Science (AOŞR – Hirsch Index/10 martie 2015 = 18); Direcţii strategice 2015 în Activitatea ştiinţifică a AOŞR (generale şi pe termen mediu).

Apoi, individual în cadrul celor 13 Secţii de ştiinţe ale AOŞR s-a desfăşurat Sesiunea Ştiinţifică de Primăvară a academiei – anul 2015, în sălile de conferinţe ale Universităţii Politehnica Bucureşti şi la sediul central AOŞR. Programul şi Rezumatele lucrărilor prezentate au fost reunite bilingv (română şi engleză) într-un volum editat de AOŞR (72 pagini).

 

Ziua a treia – 27 martie 2015 a încheiat Festivitatea aniversării AOŞR – 80 de ani la Biblioteca Centrală Universitară – sala Carol I (aula bibliotecii), cu semnificaţia solidarităţii naţionale şi progres prin cunoaştere, prin ştiinţă.

Festivitatea a fost onorată de invitaţii AOŞR: reprezentanţii Guvernului României, Academiilor naţionale (Academia Română şi Academiile de ramură), exponenţi de seamă ai învăţământului universitar şi ştiinţei româneşti, alături de conducerea şi membrii AOŞR.

Prezidiul festivităţii a reunit prin distinsele personalităţi tripla excelenţă: academică, ştiinţifică şi universitară.

Sesiunea omagială a fost deschisă prin cuvântările membrilor Prezidiului AOŞR: Preşedinte – Gral(r) prof. dr. Vasile CÂNDEA, MD, PhD, DrHC, Vicepreşedinţi – Prof. dr. ing. Adrian BADEA şi Dr. ing. Ion BASGAN, Secretar ştiinţific – Prof. CS 1. dr. fiz. Doru-Sabin DELION, care au evidenţiat rolul, crearea şi istoria, lupta şi afirmarea, rezultatele şi perspectivele AOŞR. Prof. dr. ist. Ioan SCURTU şi scriitorul Dinu SĂRARU – ca membri fondatori ai AOŞR, ultimul fiind şi membru al Consiliului Onorific AOŞR, au subliniat istoria celor 80 de ani, cât şi rolul determinant în re-naş­terea prin lege şi funcţionarea academiei la cote de excelenţă, deţinut de Preşedintele AOŞR Gral(r) prof. dr. Vasile CÂNDEA.

 

Apoi, distinşii reprezentanţi ai statului, membri ai prezidiului şi personalităţi de marcă au prezentat din partea oficialităţilor şi instituţiilor academice româneşti cal­de felicitări, cuvinte omagiale şi de înaltă apreciere, iar în semn de preţuire şi recu­noaştere a AOŞR-ului au acordat academiei sărbătorite la 80 de ani Diplome de Excelenţă, Plachete şi Medalii aniversare.

Din partea Guvernului României, Minis­trul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Prof. dr. Sorin Mihai CÎMPEANU a consfinţit cuvântul său omagial prin decernarea pentru AOŞR a Diplomei de Excelenţă şi Plachetei Jubiliareîn semn de apreciere pentru cele opt decenii în care avangarda oamenilor de ştiinţă din România a demonstrat devotament autentic faţă de valorile culturii şi ştiinţei naţionale şi a participat decisiv la progresul ştiinţific românesc şi pentru cei 80 de ani în care elita oamenilor de ştiinţă din România a contribuit la dezvoltarea cercetării de performanţă la nivel naţional şi internaţional.

Din partea Parlamentului României – Senat, Preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport – Prof. dr. Ecaterina ANDRONESCU a omagiat AOŞR printr-un elocvent Cuvânt de evocare şi prin acordarea Diplomei de Excelenţă – un excepţional document, cu portretele celor2 fondatori ai AOŞR, flancaţi de cei 8 Laureaţi NOBEL şi membrii AOŞR (7 din străinătate şi 1 din România – George Emil PALADE).

Din partea Academiei Române,Vicepre­şedintele instituţiei – academician Cristian HERA a rostit un frumos Cuvânt omagial, evocând contribuţia personală adusă la reorganizarea noului AOŞR şi a relevat prestigiul său naţional şi internaţio­nal.

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Siseşti”, prin Preşedin­tele său Prof. dr. Gheorghe SIN – membru corespondent al Academiei Române a onorat AOŞR printr-un călduros Cuvânt aniversar rostit din inimă şi din solidaritate academică, desăvârşit prin acordarea pentru AOŞR a Diplomei „MERITUL ACADEMIC” – cu prilejul aniversării a 80 de ani de la înfiinţare, pentru contribuţia remarcabilă la progresul ştiinţei româneşti şi Medaliei jubiliare pentru AOŞR – 80 (1935-2015)

Academia de Ştiinţe Medicale, prin Preşedintele său Prof. dr. Irinel POPESCU, MD, PhD, DrHC – preşedintele Secţiei VIII AOŞR (Ştiinţe Medicale) şi membru corespondent al Academiei Române a rostit un distins şi argumentat Cuvânt omagial, rele­vând voinţa politică a celor care au creat şi renăscut AOŞR, subliniind rolul formator şi de progres îndeplinit de AOŞR la cote de excelenţă, în ţară şi străinătate.

Academia de Ştiinţe Tehnice, prin Preşe­dintele Prof. dr. ing. Mihai MIHĂIŢĂ a prezentat un frumos Cuvânt jubiliar de feli­citare şi apreciere, evidenţiind capacitatea şi importanţa AOŞR la dezvoltarea ştiinţei şi a societăţii româneşti.

UniversitateaTransilvaniadin Braşov, prin Rectorul Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN şi Preşedintele Senatului Prof. dr. med. Emil STOICA au înmânat Mesajul adresat AOŞR la 80 de ani de existenţă, pentru privilegiul de sărbători o instituţie de prestigiu a României moderne, încheiat cu felicitările şi urarea Vivat! Crescat! Floreat!

Preşedintele AOŞR Vasile CÂNDEA a încheiat festivităţile AOŞR – 80 prin acordarea aleşilor invitaţi şi personalităţilor din ştiinţa românească a Diplomei de Exce­lenţă AOŞR şi Medaliei Jubiliare: Academia de Ştiinţe din România/Academia Oamenilor de Ştiinţă din România/1935-2015.

 

AOŞR îndeplineşte cu excelenţă crezul, mesajul şi modelul de cultură identitară transmis profetic în urmă cu 250 de ani prin miraculosul Testament al lui Ienăchiţă VĂCĂRESCU (1740-1797): Urmaşilor mei Văcăreşti / Las vouă moştenire / Creşterea limbii româneşti / Şi-a patriei cinstire.

 

 

 

Bibliografie Medica Academica – AOŞR*

*AOŞR este Academia Oamenilor de Ştiinţă din România

1. AOŞR – Anuarul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România – 2014, Ed. AOŞR, Bucureşti, 2014

2. Cândea V. – Premiere româneşti în ştiinţa şi medicina universală. AOŞR. Medica Academica 2014; 6(45): 18

3. Cândea V., Delion D-S. – AOŞR: activitatea ştiinţifică în anul 2014, Ed. AOŞR, Bucureşti, 2015

4. Riga D., Riga S., Ardelean A., Man V. – Cultura tradiţiei şi patrimoniului. Ctitorii, toponime şi eponime. Studii de Ştiinţă şi Cultură  2010; 6(1): 96-112

5. Riga D., Riga S. – Academia de Ştiinţe din România aniversează 80 de ani (1935-2015): partea I. Medica Academica 2015; 7(55): 12-15

6. Scurtu I., Lungu C. M. – Istoria Academiei de Ştiinţe din România. Bucureşti, Vol. 1 (1935-1948): Ed. RAO, Bucureşti, 2014.

About Author

Prof Habil DrHC MD PhD Sorin RIGA

Comments are closed.