Mic ghid al practicianului: fumatul

0

Fumatul, cauza a peste cinci milioane de decese pe an la nivel mondial la momentul actual, reprezintă o problemă globală de sănătate publică, cu o magnitudine în continuă creştere, pentru rezolvarea căreia se impune identificarea de soluţii cu efect imediat, precum şi pe termen lung. >>>

Cartea “Mic ghid al practicianului: fumatul”, scrisă sub coordonarea conf. dr. Florin Mitu, preşedintele Grupului de lucru de Cardiologie Preventivă şi Reabilitare Cardiovasculară din cadrul Societăţii Române de Cardiologie, se constituie într-un ghid practic util nu doar cardiologului, ci şi medicului specialist în general, medicului de familie, anumitor categorii de pacienţi şi, de ce nu, chiar fumătorilor, în vederea renunţării la fumat. Din această perspectivă, nu este întâmplătoare implicarea unui grup de trei autori cu specializări şi competenţe diferite: cardiologie, medicină preventivă şi pneumologie, respectiv medicină de urgenţă şi toxicologie.

Lucrarea realizează o imagine de ansamblu asupra implicaţiilor fumatului în patologie şi asupra intervenţiilor terapeutice specifice pentru renunţarea la fumat.

Cartea este structurată în trei părţi componente: prima parte este o trecere în revistă a principalilor constituenţi chimici cu implicaţii patogenice cunoscute pe care fumatul îi aduce în organism; a doua parte este o prezentare a efectelor patogenice ale fumatului asupra diferitelor organe, aparate şi sisteme, de la efectele pulmonare şi cardiovasculare până la efectele metabolice şi cele asupra reproducerii. Sunt prezentate atât efectele non-neoplazice ale expunerii acute şi cronice la fumat, cât şi cele mai importante determinări de natură neoplazică.

A treia parte a cărţii se constituie într-un mic ghid privind intervenţia terapeutică pentru realizarea renunţării la fumat, care subliniază importanţa implicării medicului, indiferent de specialitate, cel puţin din punct de vedere al asigurării sfatului antifumat minimal, dar şi din punct de vedere al îndrumării pacientului către specialistul pneumolog, cu competenţă în realizarea intervenţiei specializate pentru întreruperea fumatului.

Informaţiile ştiinţifice prezentate în această carte au la bază studii actuale şi ghiduri clinice de specialitate fundamentate pe principiile medicinei bazate pe dovezi, în acest sens fiind oferită şi o consistentă secţiune de referinţe bibliografice.

Exprimarea datelor ştiinţifice se remarcă prin claritate şi concizie, la care contribuie şi prezentarea sistematizată a celor mai importante informaţii sub formă de ilustraţii, scheme sau tabele.

Recomandăm această carte tuturor celor care, sub diferite forme, pot şi doresc să contribuie la lupta cu acest flagel recunoscut astăzi la nivel mondial, reprezentat de fumat. <<<

About Author

Comments are closed.