Politica europeană e-Health, pe Agenda post 2010

0

Uniunea Europeană, prin intermediul Miniştrilor şi al Preşedinţiei, urmăreşte îndeaproape eforturile regionale de informatizare a sistemelor publice de sănătate, conturând recent un plan de recomandări care ar trebui urmate în demersurile viitoare, arata www.ehealthspain.eu.

În cadrul “Declaraţiei Ministeriale pentru Cooperare Europeană pentru e-Health”, s-a conturat o bază detaliată având drept scop îmbunătăţirea calităţii şi a susţinerii specialiştilor din sănătate. Printre principalele puncte pe care s‑a concentrat documentul se numără: încurajarea colaborării politice şi strategice atât între statele membre, cât şi între UE şi celelalte ţări, construirea încrederii şi înţelegerii între toţi participanţii la sistemul sanitar (pacienţi, medici, autorităţi şi guverne), asigurarea clarităţii legale şi etice şi a protecţiei datelor cu caracter personal, rezolvarea piedicilor care mai există în implementarea politicilor de e-Health, corelarea politicii de e-Health cu ideea de competitivitate, inovaţie şi cercetare, precum şi cu politicile de coeziune.

În concluzie, miniştrii şi reprezentanţii UE responsabili pentru strategiile e-Health au încurajat coordonarea politicilor la nivelul diverselor arii ale domeniului, precum şi crearea de sinergii mai puternice cu arii de interes precum competitivitatea, cercetarea şi dezvoltarea regională. S-a pus foarte mult accentul pe implicarea tuturor factorilor din sistemul sanitar în planificarea strategică, validarea şi implementarea soluţiilor de e-Health şi, mai ales, includerea discuţiilor despre e‑Health în “European Digital Agenda”. Mai mult, reprezentanţii UE încurajează utilizarea soluţiilor e-Health pentru a îmbunătăţi beneficiile pentru pacienți, pentru a stimula cercetarea, inovaţia şi dezvoltarea.

Pentru textul integral vezi editia print Medica Academica

About Author

Medica Academica

Comments are closed.