Politici de sănătate în Uniunea Europeană

0

Politici de sănătate în Uniunea Europeană, volumul scris de prof. Cristian Vlădescu şi de europarlamentarul Cristian Buşoi, prezintă contextul european legislativ şi instituţional în care se integrează sistemele de sănătate naţionale. Sănătatea este în mare parte competența statelor membre, care au libertatea de a lua decizii privind organizarea şi finan-ța-rea sistemelor proprii de sănătate. Totodată, Uniunea Europeană are ca obiectiv principal ameliorarea stării de sănătate a popu-lației şi prevenirea bolilor, mai ales a celor cu impact transfrontalier.

Volumul cuprinde o trecere în revistă a principalelor tratate aflate la baza arhitecturii instituționale a UE, precum şi o descriere succintă a funcționării instituțiilor europene şi a diferitelor proceduri, inclusiv a instituțiilor care nu iau parte la procedura legislativă, dar au rol în sănătatea publică, precum Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, Agenția Europeană pentru Medicamente, Agenția pentru Sănătate şi Consumatori etc.

Sunt prezentate apoi obiectivele principale ale programelor multianuale de acțiune comunitară pentru 2003-2008 şi 2008-2013. Un aspect important pentru managerii din sistemul sanitar este finanțarea acestor programe, atât prin bugetul specific alocat, cât şi prin fondurile structurale sau al 7-lea Program-Cadru de Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7). Volumul prezintă principalele planuri de acțiune şi recomandări privind provocări comune: îmbătrânirea populației, combaterea HIV/SIDA, lupta împotriva fumatului, alcoolismului, drogurilor, prevenirea şi combaterea pandemiilor de gripă, expunerea la radiații, bioterorismul, supravegherea stării de sănătate mintală.

Secțiuni specifice sunt dedicate liberei circulații a profesioniștilor și a pacienților, cu accent pe Directiva privind drepturile pacien-ților în serviciile medicale trans-fron-taliere, adoptată în ianuarie 2011, şi pe cele mai importante decizii ale Curții Europene de Justiție pe chestiuni privind drepturile pacienților. Este reflectată politica în domeniul farmaceuticelor, referitor la autorizarea, stabilirea prețurilor medicamentelor şi rambursarea acestora, comerțul paralel, informațiile publice despre medicamentele cu prescripție, farmacovigilența, combaterea medicamentelor falsificate, care fac parte din noul pachet farmaceutic propus de CE în 2008. Sunt analizate în detaliu sistemele de sănătate din Olanda, Franţa, Germania, Marea Britanie şi Spania, iar în ceea ce privește România sunt prezentate stilul de viață, starea generală de sănătate a românilor, resursele sistemului şi serviciile oferite. Cristian Vlădescu este profesor de Sănătate publică la UMF Timişoara şi profesor asociat la Universitatea din Bucureşti, iar în ultimii ani a lucrat ca expert în proiecte de sănătate publică naționale și europene. Cristian Buşoi este doctor în Sănătate publică şi management sanitar și activează în Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi în Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară a Parlamentului European. <<<

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.