Prof. Mariana Așchie, anatomie patologică, Constanța

0

aschie“Anatomia patologică este o specialitate majoră cu un impact fundamental asupra tratamentului și supraviețuirii pacienților”, spune prof. Mariana Așchie, Universitatea Ovidius, Constanța, referindu-se la domeniul vast deschis în această specialitate pentru cercetarea fundamentală în medicină, alături de genetică și biologia moleculară.  Coordonatoare a unor proiecte importante de cercetare, prof. Mariana Așchie a finalizat recent, la Constanța, construirea unui centru de cercetare în domeniul cancerului – Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă – ale cărui rezultate ar urma să ajungă întâi în cele mai prestigioase reviste de specialitate și, în ultimă instanță, să aibă un impact direct în prelungirea și îmbunătățirea vieții pacienților.

Cum v-ați decis pentru această specialitate, care poate părea, din afară, mai puțin spectaculoasă? Cum o vedeți acum, după anii în care ați practicat-o și după rezultatele pe care le-ați obținut?

Anatomia patologică reprezintă o specialitate de intersecție în care poți îmbina elementele clinice cu cele paraclinice, cât și cercetarea medicală fundamentală la nivel celular și ultrastructural, molecular. Aceste considerente m-au determinat în orientarea spre această specialitate.

Anatomia patologică este o specialitate majoră care are impact fundamental asupra tratamentului și supraviețuirii pacienților. Astăzi, anatomia patologică are o importanță deosebită, fiind o specialitate în care cercetarea fundamentală devine importantă în medicină, ea fiind completată cu studii de genetică și biologie moleculară.

Cum apreciați acum receptivitatea tinerilor medici pentru această specialitate?

În prezent, tinerii au înțeles importanța cercetării fundamentale medicale, motiv pentru care, la examenul de rezidențiat, cel puțin în ultimii 2-3 ani, anatomia patologică este printre specialitățile preferate.

Ce ne puteti spune despre situația în România în domeniul anatomiei patologice? Care sunt realizările, care sunt provocările sau limitele în cercetarea medicală fundamentală?

Ca în oricare altă specialitate, și în anatomia patologică se observă un salt deosebit de important în diagnostic, examenul histopatologic fiind completat astăzi de proteomică, microscopie electronică și virtuală, biologie moleculară, ce o ridică la un nivel internațional.

Nu cred că în cercetare există vreo limită, atât timp cât este foarte bine finanțată.

Ați desfășurat și desfășurați și o amplă activitate de cercetare, ați coordonat un număr important de proiecte – ce ne puteți spune despre modul cum se desfășoară cercetarea medicală în România?

Cu riscul de a mă repeta, dacă există finanțare, există și cercetare fundamentală, la care trebuie să participe însă personal bine pregătit și instruit, cu reale capacități de cercetare și inovare, ale căror rezultate să aibă o aplicabilitate practică evidentă. Cu astfel de echipe, consider că România poate fi un partener important în orice domeniu al cercetării medicale.

Sunteți – din 2013 – director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universității Ovidius Constanța. Ce ne puteți spune vizavi de consolidarea acestui proiect?

În anul 2012, în Universitatea Ovidius din Constanța s-a înființat Institutul Studiilor Doctorale care deservește 16 facultăți, având patru școli doctorale: Medicină, Teologie, Științe aplicate, Științe umaniste.

În cadrul studiilor doctorale, în ultimii 3 ani, pentru doctoranzii UOC au fost încheiate un număr de 5 acorduri de co-tutelă internațională – cu Portugalia, Spania, Belgia, Italia – și, de asemenea, un număr de 52 doctoranzi au beneficiat de burse în cadrul unor proiecte POSDRU în domeniul național prioritar “Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării”.

În prezent, în anul universitar 2015/2016, Universitatea Ovidius are un număr de 348 doctoranzi români și 10 doctoranzi străini înmatriculaţi la studii universitare de doctorat, îndrumaţi de 50 de cadre didactice şi cercetători de prestigiu.

La sfârșitul anului 2015 ați finalizat la Constanța Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Studiul Morfologic şi Genetic în Patologia Malignă, proiect co-finantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Ce înseamnă deschiderea acestui centru pentru activitatea de cercetare?

Proiectul POSCCE, cu titlul Centru de Cercetare Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă, al cărui director sunt, este un proiect co-finanțat din Fondurile Europene pentru Dezvoltare Regională, având o valoare de aproximativ 5 milioane de euro. Acest proiect reprezintă înființarea la Constanța a unui Centru în domeniul patologiei maligne, ce oferă cadrul științific necesar stimulării creșterii capacității de cercetare din Universitatea Ovidius, prin asigurarea unui mediu de educație la un înalt nivel tehnico-științific, sporind astfel șansele tinerilor medici cercetători, masteranzi și doctoranzi din țară și din străinătate în a-și desăvârși studiile și cercetările într-un Centru public de educație și cercetare pentru sănătate din regiunea de sud-est a României.

Ce vă doriți în continuare? Care ar fi obiectivele anului 2016?

Obiectivele acestui an vizează noi proiecte naționale și europene, participarea la congrese naționale și internaționale cu rezultate ale cercetărilor proprii în domeniul patologiei maligne și geneticii, cât și publicarea de lucrări științifice în reviste de specialitate prestigioase.

Prof. univ. dr. Mariana Așchie,
medic primar anatomie patologică

1975, UMF „Carol Davila”, București

1995, Doctor în medicină, anatomie patologică

2005-2006, Masterat în Management sanitar – Univ. Ovidius

Cursuri postuniversitare 1996, 1997, 2005 (Geneva), 2006 (Grecia), 2006 (Paris), 2008 (European School of Pathology Course – Update in Gastrointestinal Pathology)

ACTIVITATE DIDACTICĂ

Din 1990, Șef de Lucrări la Disciplina Morfopatologie

Din 1990, membru în Consiliul Facultății de Medicină

Din 2003, conducător de doctorat, Anatomie Patologică

Din 2004, Șef Catedră Morfologie Normală și Patologică, Facultatea de Medicină, Univ. “Ovidius”, Constanța

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

1979 – 1981, Medic generalist la IMUM Medgidia

1981 – 1985, Medic secundar, Spitalul Clinic Caritas București

1985 – 1991 – Medic Primar, Spitalul Clinic Judetean Constanța

1991 – prezent, Șef Serviciu Anatomie – Patologică, Sp. Județean Constanța

ACTIVITATE de CERCETARE

Director de proiect/ Coordonator/ membru în 22 programe de cercetare/ granturi în valoare de 4 milioane lei

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ

Peste 130 de lucrări prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale, dintre care 57 ca prim autor. Un număr important au fost concretizate în publicații naționale și internaționale. Din cele 21 lucrări cotate ISI, amintim:

 • A differential diagnosis between the primary lymphoma and poorly differentiated carcinoma of the stomach – an immunohistochemical approach, The FASEB Journal, vol.12, nr.6, pg. A 2, 1998
 • Laboratory findings and histopathological and biochemical aspects in pancreatitis – a retrospective study, The FASEB JournalVol.13, nr.7 Pg. A1385,1999
 • Morphological and immunohistochemical corelations between breast dysplasia and mammary carcinoma, The FASEB Journal no.8, vol.14, pg. A1326 , 2000
 • Retroperitoneal ganglioneuroma-case report, The FASEB Journal, no.9, vol.15, pg. A1396, 2001;
 • Immunohistochemical aspects of differential diagnosis in mature and immature teratomas, Virchows Archiv, Volume 452, Supplement 1, S83, 2008;
 • Analysis of BRCA1 expression patterns in breast carcinomas and correlation with other molecular markers, Histopathology, volume 53, Special Issue: Sp. Iss. 1, Pages 25-25, 2008.

Cărți și monografii

“Morfopatologie practică” (2 volume), “Limfoamele maligne non-Hodgkiniene gastro-intestinale – entități anatomo-clinice și morfologice”, “Clinical

Morphopathology” (2 volume).

PREMII ŞI DISTINCŢII

 • Certificate of Award oferit de The International Business Who is Who Corp. Panama și Si Who is Who, Verlag fur Personenenzyklopadien AG, 2007
 • 1st Prize in Surgery –Posters “Surgically Attitudein Serious Renal Trauma. Case Report”–4th International Congress for Medical Students and Young Doctors, în 2007
 • Premiul de excelență pentru cea mai bună lucrare științifică prezentată la a XV-a Sesiune științifică a cadrelor didactice și studenților, Facultatea de Medicină Constanța, 2005
 • Premiul I pentru lucrarea “Limfomul gastric histiocitar – diagnostic pozitiv și diferențial cu carcinomul gastric anaplazic” la a-V-a Conferință Națională de Semiologie Medicală, 2005
 • Premiul III pentru lucrarea “Probleme de diagnostic histopatologic ale tumorilor ovariene border-line”, Congresul studenților și tinerilor medici, 2000
 • Premiul III pentru lucrarea “Probleme de diagnostic diferențial între carcinomul și limfomul gastric”, Congresul Studenților în Medicină și tinerilor medici, 1997

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.