Psihiatrie clinică

0

Psihiatria este în prezent unul dintre cele mai dinamice domenii ale medicinei, care în ultimele decenii a cunoscut o amplă deschidere spre abordările biologice ale etiopatogeniei și terapeuticii psihofarmacologice.

ALTE PROGRESE AU FOST REALIZATE de integrarea studiilor clinice, imagistice, fundamentale, a metaanalizelor în ediţiile succesive ale clasificărilor interna­ţionale, oficiale ale tulburărilor psihice (clasificarea internaţională a bolilor psihice a OMS şi clasificarea Asociaţiei Americane de Psihiatrie). Etiologia tulburărilor psihice este concepută în cadrul unor ipoteze neuro­biochimice, neurofiziologice, neuro-degenerative, de neurodezvoltare şi în con­textul unei vulnerabilităţi genetice, modulată diferenţiat socio -genetic, iar progresul ultimilor ani în toate aceste direcţii este considerabil.
Pentru a ţine pasul cu ritmul rapid al evoluţiei psihiatriei, toate manualele şi tratatele esenţiale, care constituie baza informaţiei, a formării profesionale şi a educaţiei continue a profesioniştilor din domeniul sănătăţii mintale îşi actualizează ediţiile la 4 – 5 ani.
„Psihiatrie clinică” este o astfel de lucrare, de fapt un tratat concis, adus la zi, dar care integrează şi conceptele clasice ale practicii psihiatrice. Lucrarea, coordonată de prof. dr. Dan Prelipceanu, editată de prestigioasa Editură Medicală, cuprinde toate capitolele unui tratat modern de psihiatrie, redactate într-o manieră sintetică şi didactică.
Destinatarii lucrării sunt studenţii anului VI ai facultăţilor de medicină, rezidenţii în specialitatea de psihiatrie, medicii de familie interesaţi de o documentare actualizată în domeniu, specialiştii psihiatri, neurologi şi legişti, studenţii în psihologie şi psihologii clinicieni sau orice medici de o altă specialitate interesați de psihiatria clinică.
Co-autorii cărţii sunt specialişti redu­ta­bili, incontestabili lideri ai domeniilor lor (prof. Mircea Lăzărescu, prof. Ovidiu Băjenaru, prof. Dragoş Marinescu, doamnele psiholog dr. Maria Grigoroiu-Şerbănescu şi Cristina Adina Popescu, precum şi mai tinere cadre didactice ale Disciplinei de Psihiatrie de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Bucureşti).
Cartea elaborată de acest colectiv interdisciplinar oferă o perspectivă completă asupra stadiului actual al psihiatriei clinice, precum şi substanţiale capitole dedicate curentelor de gândire în psihopatologia clinică, geneticii psihiatrice, metodologiei cercetării ştiinţifice psihiatrice, psihiatriei judiciare şi celor mai actuale şi utilizatwe scale clinice psihiatrice.
Stilul concis, remarcabil de unitar pentru o carte cu 11 co-autori, aparatul bibliografic concentrat la referinţele fundamentale, apărute inclusiv în anul 2011, caracterul didactic al redactării fiecărui capitol fac din acest volum un instrument util pentru o iniţiere profesională şi modernă în practica psihiatrică clinică

About Author

Medica Academica

Comments are closed.