Şcoala Normală Superioară Bucureşti, creată după modelul Oxford

0

Medicina nu poate fi separată de cunoştinţele pe care le oferă celelalte ştiinţe exacte cum ar fi biologia, chimia sau matematica pură. Avântul tehnologic pe care l-a cunoscut medicina în ultimele decenii se datorează şi aplicării descoperirilor de vârf din aceste domenii.

Punctul de plecare îl reprezintă specializarea tinerilor cercetători, prin modelul de pregătire de înaltă calitate. În România, un astfel de exemplu este Şcoala Normală Superioară Bucureşti. Profesorul Ștefan Szedlacsek, managerul SNSB este din 1990 șeful Departamentului de Enzimologie, Institutul de Biochimie al Academiei Române. În 2003 distins cu „Pentru Merite Ştiintifice”, în grad de cavaler. Membru al Societăţii Române de biochimie şi Biologie Moleculară.

Iniţiaţiva înfiinţării Şcolii Normale Superioare Bucureşti (SNSB) a aparţinut unor tineri cercetători români cu studii de masterate şi doctorate în universităţi de prestigiu, cum ar fi Massachusetts Institute of Technology, Ècole Normale Superieure Paris, Pennsylvania State University.

Scopul iniţiativei lor a fost acela de a crea o şcoală de studii post-‑universitare de înaltă ţinută profesională, dedicată absolvenţilor de excepţie din ţară, aceştia fiind încurajaţi astfel să-şi completeze studiile în România şi să-şi continue ulterior formarea profesională prin studii doctorale în universităţi de prestigiu din întreaga lume.

SNSB a fost creată ca o formă de studiu masteral, după modelul Şcolilor Normale Superioare din Paris şi a colegiilor Universităţilor Cambridge şi Oxford. În prezent există doua departamente în SNSB: unul de matematică şi altul de chimie biologică. În cadrul departamentului de matematică există trei specializări prin trei programe diferite: două de matematică pură şi o a treia de informatică. Durata masterului este de doi ani (patru semestre). Profesorii care predau în SNSB sunt cercetători activi din ţară şi din străinătate, cu rezultate remarcabile în activitatea lor de cercetare.

De exemplu, în anul universitar 2008-2009, la departamentul de Chimie Biologică au predat doi profesori din Universitatea Bucureşti, un cercetător din Institutul de Biochimie al Academiei Române şi doi tineri cercetători din Universitatea Yale din SUA, respectiv din Laboratorul European de Biologie Moleculară (EMBL) din Heidelberg, Germania. Modul de recrutare a cadrelor didactice este următorul: cercetători remarcabili din ţară şi din străinătate fac iniţial propuneri de cursuri, inclusiv cu programele de studiu detaliate.

Consiliul Ştiintific al Departamentului (format, la rândul său, din personalităţi ştiinţifice din domeniu) evaluează aceste propuneri şi selecţionează dintre ele pe cele mai bune, pe cele mai adecvate din punct de vedere al ţinutei ştiinţifice.

Admiterea la cursurile SNSB este condiţionată de reuşita la un examen de admitere. Se pot inscrie studenţi care deţin o diplomă de licenţă şi care posedă cunoştinţe de bază din domeniul în care se înscriu (matematică, respectiv, chimie biologică). Examenul de admitere este conceput în aşa fel încât să evalueze în primul rând capacitatea de judecată şi creativitatea candidaţilor şi, în al doilea rând, cunoştintele lor de bază în domeniul respectiv. Pentru fiecare departament/ secție sunt admişi cel mult zece studenți pe an de studiu.

Fără taxe

Modulele de studii nu sunt contracost. Odata admişi, studenţii urmează cursurile SNSB fără să plătească vreo taxă. Tocmai din acest motiv, SNSB are nevoie stringentă de sponsorizare pentru a fi în stare să funcţioneze şi în continuare. În anul universitar 2008-2009, finanţarea SNSB a fost asigurată de firma SOFTWIN, de FONDUL ROMÂNO-AMERICAN DE INVESTIȚII și de firma TARUS&PARTNER KEG.

Două departamente

Activitatea SNSB a început în 2001, când s-a înfiinţat Departamentul de matematică a SNSB. Apoi, în 2005 a pornit şi Secţia de informatică a Departamentului de matematică, ambele cu sprijinul direct al Institutului de matematică al Academiei Române. În fine, anul trecut s-a înfiinţat Departamentul de Chimie biologică, prin sprijinul Institutului de Biochimie al Academiei Române.
SNSB este acreditată de către ARACIS prin decizia 6713 din 9.07 2009. Înscrierile pentru examenul de admitere se desfășoară diferenţiat în funcţie de departamentele și secțiile SNSB.

Contacte

Datele de contact şi detalii privind înscrierea şi actele necesare examenelor de admitere pentru SNSB:
Institutul de Matematică al Academiei Române
Camera 603, Calea Griviței nr. 21, Bucuresti sector 1

Secetariat Claudia Dan
Tel: 0728188588,
E-mail: snsb@imar.ro

About Author

Medica Academica

Comments are closed.