Stadiul actual al implementării conceptului de medicină translaţională în oncologie la nivel mondial

0

Prof. univ. dr. Irinel Popescu, Directorul Centrului de Chirurgie Genarală și Transplant Hepatic Fundeni

Practica medicală va fi revoluţionată de convergenţa dintre medicina genomică şi dezvoltarea de noi tehnologii. Aceasta va influenţa modul de detectare precoce a unor afecţiuni, de clasificare a acestora şi de alegere a terapiei medicale optime. >>>

22_25_1

Succesul cercetării aplicative medicale depinde de crearea unui mediu de cercetare de înaltă calitate în care relaţia strânsă dintre oamenii de ştiinţă şi clinicieni este promovată, evitând astfel suprapunerea eforturilor în aceeaşi direcţie de cercetare. Se urmăreşte reducerea timpului dintre descoperirea de noi agenţi terapeutici şi posibilitatea aplicării lor în practica clinică. În acest moment, nu există nici un mecanism care să sprijine şi să coordoneze efortul european centralizat de cercetare translaţională. Cu toate acestea, o infrastructură de cercetare mai puternică ar putea consolida şi accelera această componentă de cercetare clinică.

Cercetarea translaţională necesită existenţa de probe de ţesut (tumoral/normal), obţinute prin prelevarea  probelor în timpul tratamentului  sau a investigaţiilor. Cu toate acestea, trebuie să fie găsit un echilibru între ceea ce cercetătorul de laborator ar prefera cu privire la mărimea, frecvenţa şi numărul de probe prelevate, ceea ce simte clinicianul ca fiind justificat din punct de vedere clinic, ceea ce un comitet de etică va accepta ca fiind în interesul şi pentru bună-starea pacienţilor şi, binenţeles, ceea ce pacientul poate înţelege ca fiind o cerere rezonabilă şi poate fi de acord cu ea. Această  mostră de ţesut cercetată are nevoie de un sistem specific, centralizat, de management, care se dovedeşte a fi un instrument de încredere pentru cercetările  translaţionale  şi pentru schimburile ştiinţifice care iau în considerare toate aspectele legale şi etice.

Transferarea rezultatelor cercetării (multicentrice) din studiile clinice este efectuată de către echipe multidisciplinare de medici şi cercetători implicaţi în cercetarea fundamentală (farmacologi, specialişti de biologie moleculară şi biochimişti), specialişti în imagistica funcţională, “new-assay specialists”, patologi şi statisticieni, bioinformaticieni, capabili să coreleze legătura dintre constatările la nivel de biologie moleculară şi rezultatele clinice. Aceste evoluţii solicită ca laboratoarele de cercetare fundamentală să fie strâns unite în programele de dezvoltare clinică de medicamente anti-cancer. Pentru a realiza acest lucru avem nevoie să stabilim o echipă de cercetare complet integrată, bazată pe serviciile de înaltă calitate pentru pacienţii cu cancer, şi de a organiza cercetarea în trialuri clinice care pot crea, menţine şi finaliza acest cerc de interacţiuni, precum şi de a oferi metodologia de cercetare ştiinţifică, dar şi tot suportul logistic.

Organizaţia Europeană pentru Cercetare şi Tratamentul  Cancerului (EORTC) a recunoscut şi a prioritizat organizarea şi punerea în aplicare a cercetării translaţionale ca o parte obligatorie şi integrantă a cercetării clinice a cancerului şi a dezvoltat o Unitate de Cercetare Translaţională şi un Centru, precum şi un sistem virtual de bancare de ţesut pentru a organiza, a promova, a coordona şi a spori calitatea de cercetare translaţională în asociere cu programul său de dezvoltare a medicamentelor din fazele de studii clinice de fază I, II şi III. Progresele recente în genomică şi proteo-mică au schimbat calea practicii medicale în prezent. Serviciile de genetică devin din ce în ce mai populare în spitale şi clinici moderne. Tehnologiile de
DNAchip / proteomică, genomică comparativă, biologie structurală, bioinformatică ne ajută în determinarea funcţiei genelor, în înţelegerea interacţiunii lor cu factorii de mediu şi a relaţiei cu comportamentul uman. Este nevoie de un institut dedicat studiului genetic în populaţia din România, pentru a dezvolta măsurile de prevenţie împotriva bolilor majore şi pentru aplicarea tratamentelor personalizate.

Modele de Centre de Medicină Translaţională existente şi finanţarea acestora

EATRIS – The European Advanced Translational Research InfraStructure in Medicine – este un proiect strategic al UE, care are scopul de-a oferi o infrastructură de cercetare ce va ajuta la depăşirea unor blocaje existente în prezent, atât în transferul rezultatelor cercetării de bază în aplicarea clinică, cât şi invers, al  observaţiilor clinice asupra cercetării fundamentale.

Asigurarea unui acces pan-european la experienţa translaţională şi la infrastructuri translaţionale puternice va duce nu doar la o dispunere mai bună a centrelor de îngrijire a sănătăţii, dar va reprezenta o punte între ţările UE cu capacitate translaţională diferită şi va face Europa mai competitivă în acest domeniu. (http://eatris.eu/EATRIS.aspx)

Stand Up To Cancer (SU2C) a anunţat că lnstitutul de Cercetare (TGen) Genomică Translaţională şi Universitatea din Pennsylvania (Penn) vor primi 18 milioane de dolari pentru cercetările ce vor fi efectuate în domeniul cancerului de pancreas. Echipa TGen-Penn va combina metodele translaţionale dezvoltate la Universitatea din Pennsylvania cu terapii individualizate, susţinute de TGen pentru a transfera rezultate obţinute în  laborator în tratamente disponibile la patul pacienţilor cu cancer pancreatic cât mai repede posibil. Se vor testa medicamente noi în combinaţie cu tratamentele chimioterapice standard existente, cu speranţa unei îmbunătăţiri a calităţii vieţii acestor pacienţi, dar şi pentru creşterea ratei de supravieţuire la un an. Informaţii suplimentare despre aceste proiecte se pot vizualiza pe site: www.tgen.org.

Pentru textul integral vezi editia print Medica Academica

About Author

Medica Academica

Comments are closed.