Ce spun parlamentarii despre problemele la zi în sănătatea românească?

0

Managementul defectuos al bolilor cronice ţine de birocraţie, lipsă de priorităţi, de instrumentele de evaluare. În ceea ce priveşte accesul pacienţilor cu boli rare la tratament, cheia se află în nivelul finanţării. Un pas pentru eficientizarea dorită în sănătate este reprezentat de implementarea eHealth. Sunt opiniile a patru parlamentari, Tudor Udriştoiu, Mircea Cinteză, Horia Cristian şi Ion Rotaru, membri ai Comisiilor de Sănătate din Senat şi Camera Deputaţilor, asupra a trei probleme importante pentru sănătatea: managementul bolilor cronice, tratamentul bolilor rare, implementarea eHealth.

Despre eHealth

Ion Rotaru: Sistemul eHealth trebuie implementat în managementul spitalelor

Un  sistem informatic unitar şi interoperabil permite monitorizarea costurilor, a consumurilor, prescrierea reţetelor, astfel încât să existe o imagine de ansamblu care să ducă la regândirea şi îmbunătăţirea finanţărilor din sistem. Un sistem informatic eficient la nivel naţional va oferi în timp real informaţii despre starea de sănătate a cetăţenilor, fişa lor medicală, tratatamente şi efecte, ceea ce va  duce la creşterea calităţii actului medical. Care este opinia parlamentarilor despre rolul e-Health în dezvoltarea unui sistem de sănătate eficient și sustenabil?

Ion Rotaru, preşedinte al Comisiei pentru Sănătate Publică din Senat: “Ținând cont de faptul că medicina modernă este într-o continuă evoluție, utilizarea unui sistem informatic, a tehnologiilor informației și comunicațiilor sunt esențiale. Implementarea și buna funcționare  a SIUI, a cardului de sănătate, a dosarului electronic medical reprezintă o etapă necesară și importantă. Sistemul eHealth va trebui implementat în managementul spitalelor, în accesarea soluțiilor privind cele mai bune practici medicale, în managementul serviciilor și al resurselor și în accesul la cele mai noi informații medicale.”

Horia Cristian, secretar al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaţilor:  “Rolul eHealth este esenţial. eHealth este cheia dezvoltării unui sistem de sănătate eficient şi sustenabil. Nu se poate fără el. Din păcate, la noi mai sunt mulţi paşi de parcurs în acest sens.”

Tudor Udriştoiu, membru în Comisia pentru Sănătate Publică din Senat: “Cred că informatizarea poate contribui la eficienţă, dar nu poate ameliora sustenabilitatea. De asemenea, cred că se abuzează de amestecul acestor două noţiuni, în dauna altora, cum ar fi evaluare, nevoi, rezultate.”

Mircea Cinteză, membru în Comisia pentru Sănătate Publică din Senat: “Informatizarea este indispensabilă pentru a măsura eficienţa unui sistem sanitar. Am înţeles că  SIUI -ul de la CNAS este la început şi mai are unele poticneli, dar, în timp, se vor aşeza lucrurile şi la noi.”

Despre accesul la tratament al pacienţilor cu boli rare

Tudor Udriştoiu: Nu există soluţie fară bani!

Bolile rare sunt un caz particular al bolilor cronice. În Europa, o boală este considerată rară dacă afectează o persoană din 2000. Există între 6000 şi 8000 de boli rare. Conform statisticilor oficiale, bolile rare afectează 30 milioane cetăţeni europeni. Dintre aceştia, 1,3 milioane sunt în România. Uniunea Europeană consideră bolile rare o problemă de sănătate publică. Cu toate acestea, în România pacienții sunt dezavantajați deoarece sunt prea puțini, iar tratamentele foarte scumpe. În aceste condiții, ce soluție există pentru a creşte accesul pacienţilor români la tratament?

Tudor Udriştoiu: “În toate problemele de sănătate publică, primii paşi sunt evaluarea corectă a situaţiei, stabilirea necesarului de servicii şi tarifarea acestora. Pe aceste baze se stabileşte şi se acordă o finanţare acoperitoare. Există tendinţa de a stabili nevoile în funcţie de banii disponibili, ceea ce este valabil la nivel de individ sau familie, dar nu se poate aplica pentru un sistem de sănătate. În concluzie, nu există soluţie fără bani!”

Mircea Cinteză: “Bolile  rare sunt o problemă de sănătate publică şi trebuie incluse în programe de sănătate.”

Ion Rotaru: “Accesul la tratament al pacienților români ce suferă de boli rare nu depinde, din păcate, de modul de abordare și de viziunea UE în această problemă care, trebuie să recunoaștem, este absolut corect. Cheia rezolvării o reprezintă politicile  de sănătate ale Guvernului României. Până când sănătatea nu va fi privită și tratată ca o problemă de securitate națională și prioritizată ca atare în alocarea de fonduri – după cum se ştie, statul contribuie cu doar 4% din PIB la bugetul sănătății, față de 8% cât este media UE – accesul la tratament va fi limitat, iar problemele de ansamblu ale sistemului nu vor fi rezolvate.”

Horia Cristian: “Bolile rare sunt apanajul exclusiv al Ministerului Sănătăţii, prin programele de sănatate.”

Pentru textul integral vezi editia print Medica Academica,  luna Mai 2011

About Author

Irinel Radulescu

Comments are closed.