Constantin Voiculescu, deschizător de drumuri în imunologie

0

 

Destinul parcă a făcut ca în anul în care prof dr. Ioan Cantacuzino pleca pe drumul fără de întoarcere, 1933, prof. dr. Constantin Voiculescu să se nască la Cluj. Demn continuator al prof. dr. Ioan Cantacuzino, prof. dr. Constantin Voiculescu a rămas în conştiinţa oamenilor de ştiinţă prin cărţile sale, prin cercetările ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internaţionale, prin comunicările ştiinţifice la reuniuni ştiinţifice de înalt nivel.

 

Prof. dr. Constantin Voiculescu şi-a început cariera ştiiinţifică ca cercetător stagiar la Institutul Cantacuzino în 1963, unde a funcţionat până în 1977. A lucrat iniţial în cadrul colectivului „Diagnostic enteroviroze”, apoi în „Laboratorul Imunomorfologie” şi în „Laboratorul de Culturi celulare”. În urma unui concurs susţinut în 1977 a devenit conferenţiar la Facultatea de Medicină din Craiova, la Catedra de Microbiologie-Imunologie. În 1990 devine profesor universitar, iar din 1995 profesor emerit.

Aproape în toată perioada cât a activat în învăţământul medical din Craiova a fost şi medic şef al Laboratorului Clinic al Spitalului Judeţean din Craiova. A fost un excelent organizator de reuniuni ştiinţifice, sesiunile ştiinţifice de imunologie de la Craiova remarcându-se prin strălucire şi o atmosferă de elevaţie spirituală greu de întrecut.

Prof. dr. Voiculescu a avut preocupări multiple şi complexe, remarcându-se printr-o activitate deosebită ca cercetător ştiinţific, cadru didactic şi, nu în ultimul rând, om de artă.

Domeniile sale de interes au fost cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată în imunologie şi virusologie: diagnosticul virusologic (izolarea şi identificarea enterovirusurilor citopatogene), imunosupresia virală şi cea indusă de antibiotice, studiile asupra imunofenotipării limfocitare în neoplazii, în boli autoimune, în infecţia cu HIV. A înfiinţat un laborator de imuno-diagnostic în SIDA pentru zona Olteniei şi s-a preocupat de îndrumarea tehnică a laboratoarelor clinice din această zonă. A fost un bun practician, un pasionat cercetător ştiinţific, un devotat cadru didactic, un adevărat om, cu dragoste şi compasiune pentru cei în suferinţă.

Prof. Constantin Voiculescu a fost membru titular al Academiei de Ştiinţe din New-York, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, membru titular al Academiei Române, membru fondator la Societatea Naţională de Imunologie, membru la Societatea Naţională de Biologie Celulară, membru de onoare la Societatea Română de Laborator Clinic, astăzi Societatea de Medicină de Laborator. Cât timp a funcţionat la Facultatea de Medicină din Craiova, a deţinut funcţia de vicepreşedinte al Comisiei şi ulterior a Societăţii Naţionale de Imunologie, filiala Craiova.

I s-au decernat numeroase premii: „Imunologia sarcinii” (premiată de Academia Română în 1995), „Flow citometria în medicina clinică şi experimentală” (premiată de Academia Română în 1998), International Cultural Diploma of Honor, Life Fellow Man of the Year, Platinum Record for Exceptional Performances, Research Fellow Recognition, etc. Prof. Voiculescu figurează în numeroase cataloage internaţionale.

A fost şi un adevărat om de cultură, mare iubitor de artă, avea şi preocupări literare, fiind membru al Uniunii Scriitorilor din România. A publicat un volum de poezii, proză, piese de teatru. Unele piese de teatru au fost incluse în repertoriul Teatrului Naţional din Craiova, fiind jucate pe scene din ţară şi străinătate.

Prof. dr. Constantin Voiculescu, cel care era alintat de cunoştinţe şi prieteni cu „Dinu”, s-a stins din viaţă la 12 ianuarie 2002, în urma unei lungi şi grele suferinţe.

Nu putem uita firea lui deschisă şi prietenoasă, rigoarea omului de ştiinţă, sensibilitatea visătoare a poetului Constantin Voiculescu.

Dispariţia prof. dr. Constantin Voiculescu a lăsat un mare şi ireparabil gol în inimile noastre. Ca urmaşi care-i datorăm devenirea noastră ca medici şi ca oameni, îi vom purta mereu vie şi nealterată luminoasa figură.

About Author

Conf. Univ. Dr. Manole Cojocaru

Comments are closed.