Modificări legislative privind Contribuţiile sociale datorate pentru veniturile obţinute din activităţi profesionale

0

Noile modificări legislative referitoare la contribuţiile sociale pentru veniturile din activităţi profesionale sunt de interes şi pentru medici, în special pentru cei care lucrează atât în sistemul public cât şi în cel privat, care activează sub alte forme de exercitare a profesiei decât cea de salariat, sau care sunt parte a unei convenţii civile încheiate pentru prestarea unui act medical singular. Aceste modificări îi privesc şi pe autorii de tratate de specialitate sau de articole publicate în reviste medicale.


Modificări referitoare la impunerea veniturilor din activităţi profesionale

Având în vedere haosul creat de e-mi-terea Ordonanţei de urgenţă nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale în ceea ce priveşte regimul impunerii veniturilor din ac-tivităţi profesionale, Guvernul a con-siderat oportun să vină cu clarificări şi a emis o nouă Ordonanţă de urgenţă nr.82/2010, care modifică atât ordonanţa anterioară cât şi Codul fiscal. Principala modificare adusă Codului fiscal de către noua ordonanţă priveşte criteriile de reconsiderare a unei activităţi din independentă în dependentă, şi anume: o activitate va fi reconsiderată ca dependentă în cazul în care beneficiarul foloseşte exclusiv baza ma-terială a plătitorului de venit. De asemenea, a fost eliminat criteriul reprezentat de ,,orice alte elemente care reflectă natura dependentă a activităţii”, criteriu interpretabil care ar fi putut fi speculat abu-ziv de către organele fiscale cu ocazia diverselor controale. Astfel, organele fiscale au posibilitatea să re-considere o activitate prezentată ca independentă în activitate dependentă. În lumina noilor prevederi legale, în categoria veniturilor de natură profesională mai sunt incluse doar:

veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe,

veniturile din convenţii civile.

Astfel, veniturile realizate de persoane fizice autorizate (altele decât cele din drepturi de autor) nu mai sunt considerate venituri de natură profesională, pentru acestea nemaidatorându-se contribuţiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj prevăzute de art.III din OUG nr.58/2010. După data de 10 septembrie 2010, obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale şi de şomaj revine plătitorului de venit. Acesta are obligaţia de a depune lunar până pe data de 25 a lunii următoare plăţii veniturilor, câte o declaraţie privind evidenţa nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, la Casele teritoriale de pensii şi la Agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi are sediul plătitorul de venit. Noul act normativ a exclus contribuţia de asigurări sociale de sănătate din categoria contribuţiilor individuale, aceasta urmând a fi datorată exclusiv în baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Veniturile pentru care sunt datorate contribuţiile individuale sunt în continuare cele non-ocazionale. Astfel, venituri realizate în mod ocazional sunt considerate cele realizate ca urmare a unei activităţi sporadice, fără caracter de regularitate. Faţă de vechea formă a OUG nr.58/2010 se consideră ca esenţială în determinarea caracterului ocazional regularitatea activităţii generatoare de venituri, şi nu ritmicitatea încasărilor. Astfel, persoanele care realizează în mod ocazional, pe lângă veniturile de natură salarială şi venituri de natură profesională, nu datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de natură profesională. Însă persoanele care realizează cu caracter de regularitate, pe lângă veniturile de natură salarială şi venituri de natură profesională, datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de natură profesională.

Baza de calcul lunară la care se datorează contribuţiile individuale este:

– venitul brut diminuat cu cota forfetară (20% sau 25%, după caz), pentru veniturile din drepturi de autor și drepturi conexe;

– venitul brut, pentru veniturile din convenţii civile.

Noile prevederi privind contribuţiile sociale se aplică în mod clar și fără echivoc doar veniturilor din drep-turi de autor şi drepturi conexe şi veniturilor din convenţii civile considerate ca venituri profesionale.

About Author

Medica Academica

Comments are closed.