Proiect de asistenţă paliativă pentru bolnavii incurabili şi susţinerea familiilor lor

0

Elena SimaBolnavilor incurabili li se vor acorda servicii de îngrijiri paliative până la deces prin sistemul de sănătate publică, iar membrii familiei vor primi suport psiho-social şi spiritual timp de şase luni în perioada de doliu, conform unui proiect de lege înregistrat la Camera Deputaţilor. Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative, recomandând stabilirea surselor de finanţare în mod distinct pentru segmentul de îngrijiri paliative şi pentru serviciile ce ţin de componenta socială a acestora.

Proiectul înregistrat la Camera Deputaţilor propune reglementarea detaliată şi includerea în sistemul de sănătate publică a îngrijirilor paliative, menite să amelioreze calitatea vieţii pacienţilor incurabili şi familiilor acestora, care se confruntă cu problemele asociate unei boli avansate şi progresive. Îngrijirile paliative sunt destinate înlăturării suferinţei atât prin tratamentul durerii şi a altor simptome specifice, cât şi prin suportul psiho-social şi spiritual. Reglementarea serviciilor paliative se impune ca o necesitate stringentă pe fondul îmbătrânirii populaţiei, a creşterii incidenţei cancerului, afecţiunilor neurologice şi cardiologice invalidante.

Există cercetări sociologice la nivel naţional din care reiese percepţia populaţiei şi necesitatea acestor servicii. Astfel, un studiu a arătat că 20,7% dintre românia (peste patru milioane de persoane) s-a confruntat cu problema îngrijirii unui bolnav incurabil în stadiu avansat sau terminal, iar dintre aceştia marea majoritate – 76% din cazuri – au fost îngrijiţi doar de către familie. 11,8% dintre cazuri au fost îngrijiţi de către medicii de familie şi numai 1,2% au beneficiat de servicii specializate. În prezent, se consideră că în România sub 5% dintre persoanele în stadiu avansat de boală incurabilă au acces la servicii specializate.

Situaţia actuală

În momentul de faţă îngrijirile paliative sunt precizate sporadic în cuprinsul Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii în art.71 lit.e) şi art.165 pct.4, iar dreptul pacientului la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate – deşi prevăzut în art.31 şi definit în art.1 lit.e) din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacienţilor ca reprezentând îngrijirile acordate cu mijloacele de tratament disponibile atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale – nu poate fi valorificat cu adevărat fără un cadru legislativ adecvat şi fără existenţa unor servicii integrate.

Conform proiectului de lege, pacienţii vor avea dreptul la servicii de îngrijiri paliative în scopul prevenirii, reducerii şi/sau înlăturării suferinţei generate de boli progresive maligne sau non-maligne care produc disconfort, limitează activitatea zilnică şi au un pronostic rezervat, având ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii atât pentru pacient, cât şi pentru familia acestuia.

Astfel, îngrijirea paliativă vizează atât identificarea precoce, evaluarea corectă şi tratamentul eficient al durerii şi al altor simptome, cât şi abordarea problemelor psiho-sociale şi spirituale, fiind acordat sprijin chiar şi familiei în perioada de doliu. Îngrijirile paliative vor reprezenta un sistem de sprijin acordat celor aflaţi în suferinţă şi vor da posibilitatea pacientului să trăiască pe cât posibil activ, până la sfârşitul vieţii. În categoria îngrijirilor paliative se vor include şi îngrijirile terminale care se vor acorda pacienţilor a căror moarte este iminentă, putând interveni în decurs de câteva ore sau zile.

Îngrijirile paliative se vor acorda de către o echipă interdisciplinară compusă din medic, asistent medical, asistent social, psiholog şi preot, încercându-se să se satisfacă pe cât posibil nevoile complexe ale pacientului şi ale familiei sale într-un astfel de moment dificil.

Acestea vor fi acordate în cadrul unităţilor de îngrijire paliativă la domiciliu, unităţi cu paturi independente specializate în îngrijiri paliative, secţii/compartimente cu paturi de îngrijiri paliative în spitale, unităţi mobile specializate de îngrijiri paliative din cadrul spitalelor, ambulatorii de îngrijiri paliative şi centre de zi.

Se doreşte ca numărul de paturi alocat îngrijirilor paliative să fie de 10 paturi la 100 000 de locuitori. <<<

Îngrijri paliative

Îngrijirile paliative vor fi suportate de către Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi vor beneficia de acestea, ca excepţie de la regulă, chiar şi persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat.

76%

dintre bolnavii incurabili sunt îngrijiţi doar de familie

About Author

Comments are closed.