Passion…

0

Una din sursele mele de informare în ceea ce privește politicile de sænætate europene și nu numai este British Medical Journal. Într-unul din numerele din ianuarie 2013, Chris Ham, șeful King’s Fund, o renumitæ asociație britanicæ ce prin cercetare, dezbateri și analize încearcæ sæ îmbunætæțeascæ sænætatea în Anglia, este îngrijorat cæ, din diferite cauze, calitatea îngrijirilor pacienților poate fi afectatæ. Dacæ organismele implicate în domeniul sænætæții, cum ar fi Department of Health, NHS Commissioning Board, Care Quality Commission etc. nu demonstreazæ o abilitate ieșitæ din comun de a lucra împreunæ eficient, „acestea riscæ sæ dubleze eforturile și sæ creeze confuzie”. Articolul se referæ și la declarațiile noului secretar de stat, Jeremy Hunt, ce acuzæ o crizæ a standardelor îngrijirilor cauzatæ de sistemul de sænætate și cel social. O altæ provocare a NHS va fi în 2013 punerea în practicæ sau transformarea în realitate a îngrijirilor integrate, pentru cæ sunt probleme legate de fragmentarea finanțærii. În 2013 vor apærea niște analize ale NHS ce sperie pe mulți, însæ preocuparea pentru sistemul de sænætate, calitatea îngrijirilor este realæ.

Cât despre King’s Fund, færæ sæ fiu ironicæ sau invidioasæ și doar ca sæ informez ce mai fac și alții, acesta continuæ seria evenimentelor dedicate leadership‑ului cu un eveniment intitulat „Leadership și importanța cinstei și transparenței” și, contra sumei de 10 lire, putem afla dintr‑un raport cât vor ajunge englezii sæ cheltuie pentru îngrijirile de sænætate și sociale peste 50 de ani. Și, evident,  de ce e important sæ ne întrebæm acest lucru?

Toate acestea în contextul în care anul trecut am avut trei miniștri ai sænætæții. Chiar și așa, am avut agenda de evenimente plinæ: „Calitatea și costurile serviciilor de sænætate”, „E-Health Congress, ediția a 7-a”, „HTA Training Masterclass”, „Managementul escarelor”, „Media Trip-Bruxelles”, „Rolul Societæților mutuale și comerciale în sistemul asigurærilor de sænætate, „Prioritæți bugetare europene și românești în sistemul de sænætate”, Gala solidaritæții „Adriana existæ!”, „Soluții pentru reformarea sistemului de sænætate cu Prof. Elias Mossialos”, „Danubian Transplant Symposium”, ediția a 9-a, Viena.

Și pentru ca sæ fim altfel, adicæ mai buni, am preferat sæ premiem excelența în medicinæ pe 2012…la început de 2013, în ianuarie.

La nivel de autoritæți sunt schimbæri – sæ speræm în bine. Cei mai mulți sunt optimiști – la fel, speræm sæ dureze. Simt însæ, cæ din punctul nostru de vedere, dupæ atâtea confirmæri chiar și la nivel internațional, trebuie re-inventat conceptul evenimentelor medicale. Urmærim și urmæm trendul țærilor dezvoltate și cæutam sæ punem punctul pe I. Nu mai prezentæm teorii, ipoteze, posibilitæți, ci soluții concrete, din partea celor mai buni specialiști.

Lumea freamætæ, se reașeazæ, își cautæ echilibrul într-un context tensionat, de crizæ și plin de pasiuni.

Lumea medicalæ este superbæ, cu personalitate, pasionalæ, puternicæ și carismaticæ. În sala de operații, în cabinet sau laborator, are neliniștea de a gæsi soluții și rezolvæ problemele.

Așa mutæm viziunea… și asupra autoritæților și avem convingerea cæ altæ prioritate nu existæ, decât aceea de a netezi drumul pacientului de la suferințæ cætre vindecare… n

About Author

Comments are closed.